1 августдан суюлтирилган газ учун ягона нарх жорий этилади — узбекистон

1 августдан суюлтирилган газ учун ягона нарх жорий этилади — узбекистон

1 августдан суюлтирилган газ учун ягона нарх жорий этилади — узбекистон

Вазирлар Махкамаси 29 декабрдаги карори билан ахолининг маиший эхтиёжлари учун суюлтирилган газга ягона чакана нарх боскичма-боскич жорий этилишини тасдиклади.
1 апрелдан бошлаб мазкур турдаги ёкилгининг бир килограми Бухоро, Жиззах, Кашкадарё, Навоий, Самарканд, Сирдарё ва Сурхондарё вилоятлари ахолиси учун 500 сум, Андижон, Наманган, Фаргона ва Тошкент вилоятлари учун — 700 сум, Коракалпогистон ва Хоразм вилояти учун — 720 сум этиб белгиланди.
1 августдан бир килограмм суюлтирилган газ нархи бутун Узбекистон буйича бир хиллаштирилиб, 800 сумни ташкил этади.
Norma. uz маълумотига кура, аввал, 1994 йил 1 октябрдан табиий газни сотишда эркин нархлар кулланилган.
Хужжат Узбекистон Президентининг «Валюта бозорини либераллаштириш шароитида иктисодиётнинг базавий тармокларини давлат томонидан куллаб-кувватлашнинг биринчи галдаги чора-тадбирлари тугрисида»ги карори ижроси доирасида хамда ахолига суюлтирилган газни сотиш ва етказиб беришда талон-тарожликлар ва суиистеъмолликларни бартараф этиш максадида кабул килинди.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.