100 нафарга яин киши фуароликка абул илинди — збекистон

100 нафарга яин киши фуароликка абул илинди — збекистон

100 нафарга я? ин киши фу? ароликка? абул? илинди — Ўзбекистон

Президент Шавкат Мирзиёев 22 февраль куни «Ўзбекистон Республикаси фу? аролигига? абул? илиш тў? рисида»ги фармонни имзолади. Фармон билан 94 кишининг аризаси? аноатлантирилиб, фу? ароликка? абул? илинди. Декабрь сўнгида давлат ра? бари фармони билан 179 киши фу? ароликка? абул? илинган эди.
Ўзбекистон фу? ароликка? абул? илиш борасида? ам? онунийлик, инсонпарварлик ва ижтимоий ба? рикенглик тамойилларига асосланган? олда инсон манфаатларига риоя? илинишини таъминлаш чора-тадбирларини тизимли равишда амалга ошириб боради, дея? айд этилади? ужжатда.
«Ўзбекистон Республикаси демократик? адриятлар ва хал? аро? у?у? нинг умумэътироф этилган тамойилларига соди? лигини намоён этиб, Инсон? у?у? лари умумжа? он декларацияси? оялари асносида? ар бир инсоннинг фу? ароликка бўлган? у?у? лари амалга оширилишини кафолатлайди», — деб таъкидланади фармонда.
«Ўзбекистон Республикасининг фу? аролигига келиб чи? иши, ижтимоий ва мулкий? олати, ир? и, миллати, жинси, маълумоти, тили, динга муносабати? амда сиёсий ва бош? а эъти? одидан? атъий назар, «Ўзбекистон Республикасининг фу? аролиги тў? рисида»ги? онун кучга кирган ва? тда турли объектив ва бош? а?аётий шароитларга кўра мамлакат таш? арисида бўлган ма? аллий а? оли, шунингдек, бош? а мамлакатларда ту? илиб-ўсиб, Ўзбекистонни ўз Ватани сифатида дилдан тан олган, унинг тара??ий этиши ва гуллаб-яшнаши учун муносиб? исса? ўшганлар? абул? илиниши мумкин», — дейилади фармонда.
Ўзбекистон Республикаси фу? аролигига? абул? илинган шахслар:
1) Абарова Насиба Гуламжановна, 1965 йил 28 октябрда? ир? изистон Республикасида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
2) Абдуллаева Данахан Хабибуллаевна, 1972 йил 19 январда? ир? изистон Республикасида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
3) Абдуллаева Умида Рисметовна, 1985 йил 6 августда? озо? истон Республикасида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
4) Абдурахманова Кизилай, 1954 йил 21 февралда Жиззах вилоятида ту? илган,?ир? из, Жиззах вилоятида яшайди;
5) Агалиева Жанигул Хамзаевна, 1968 йил 11 сентябрда? ир? изистон Республикасида ту? илган, озарбайжон, Тошкент ша? рида яшайди;
6) Айметов Уйгун Ташматович, 1970 йил 6 ноябрда? озо? истон Республикасида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
7) Алвердиева Лейля Ихтияровна, 1990 йил 30 июлда Жиззах вилоятида ту? илган, ўзбек, Жиззах вилоятида яшайди;
8) Анаркулов Фаррух Авазханович, 1986 йил 9 июнда? озо? истон Республикасида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
9) Анаркулова Мариям Максумовна, 1960 йил 5 мартда Тошкент ша? рида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
10) Аскарова Гавхарой Азимжановна, 1971 йил 14 октябрда? ир? изистон Республикасида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
11) Атабаева Мастура Хамировна, 1971 йил 22 апрелда Тожикистон Республикасида ту? илган, ўзбек, Тошкент вилоятида яшайди;
12) Ахмедов Джахонгир Ахмедович, 1983 йил 28 августда Тожикистон Республикасида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
13) Аюшева Зинаида Александровна, 1953 йил 14 июнда? озо? истон Республикасида ту? илган, рус, Тошкент ша? рида яшайди;
14) Бабаева Зилола Джумабаевна, 1975 йил 15 мартда? ир? изистон Республикасида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
15) Бадалбаева Дильбар Патхуллаевна, 1968 йил 27 майда? ир? изистон Республикасида ту? илган, ўзбек, Муроджон исмли ў? ли билан Тошкент ша? рида яшайди;
16) Баймуратова Кибриё Саидмуратовна, 1968 йил 2 июнда Тошкент вилоятида ту? илган, ўзбек, Тошкент вилоятида яшайди;
17) Бухаидзе Игорь Шалвович, 1971 йил 28 ноябрда Тошкент ша? рида ту? илган, грузин, Тошкент ша? рида яшайди;
18) Васильева Ольга Сергеевна, 1976 йил 28 апрелда? озо? истон Республикасида ту? илган, рус, Тошкент ша? рида яшайди;
19) Гафуров Бахтиёр Валиджонович, 1973 йил 16 апрелда Тожикистон Республикасида ту? илган, ўзбек, Ба? одиржон исмли ў? ли ва Лайлохон исмли? изи билан Тошкент вилоятида яшайди;
20) Демьяненко Вероника Анатольевна, 1984 йил 12 октябрда Тошкент ша? рида ту? илган, украин, Тошкент ша? рида яшайди;
21) Демьяненко Роза Дмитриевна, 1958 йил 27 майда Тошкент ша? рида ту? илган, рус, Тошкент ша? рида яшайди;
22) Джаббаров Атабек Кучкарович, 1969 йил 12 июнда Хоразм вилоятида ту? илган, ўзбек, Хоразм вилоятида яшайди;
23) Ерназаров Фахритдин Тулкунович, 1961 йил 23 декабрда Тошкент ша? рида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
24) Заидова Ибадат Сайдиганиевна, 1957 йил 19 июнда? озо? истон Республикасида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
25) Ибрагимов Рашит Ушурович, 1963 йил 1 январда? озо? истон Республикасида ту? илган, уй? ур, Тошкент ша? рида яшайди;
26) Ибрагимова Зулфия Юнусовна, 1989 йил 18 октябрда? ир? изистон Республикасида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
27) Ибрагимова Сайара Темирбаевна, 1973 йил 16 ноябрда? озо? истон Республикасида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
28) Иргашев Икром Абдувахабович, 1973 йил 1 октябрда Тошкент ша? рида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
29) Ирисбекова Махбуба Тожиметовна, 1972 йил 1 июнда? озо? истон Республикасида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
30) Исманова Барна Миргамировна, 1971 йил 22 майда? озо? истон Республикасида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
31) Кабилов Шавкат Исламович, 1964 йил 16 февралда Жиззах вилоятида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
32) Кадиров Икрамжон Анваржанович, 1971 йил 25 июнда? ир? изистон Республикасида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
33) Ким Лариса, 1956 йил 7 майда Тошкент вилоятида ту? илган, корейс, Тошкент ша? рида яшайди;
34) Княжева Олеся Олеговна, 1989 йил 30 июлда Тошкент ша? рида ту? илган, рус, Тошкент ша? рида яшайди;
35) Кодирова Махигул Абутовна, 1969 йил 23 июлда? озо? истон Республикасида ту? илган, уй? ур, Фар? она вилоятида яшайди;
36) Курбанова Барно Миралиевна, 1958 йил 8 январда Тошкент ша? рида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
37) Мавриди Панайот Антонович, 1938 йил 13 мартда Украинада ту? илган, грек, Фар? она вилоятида яшайди;
38) Мадраимова Умида Фархадовна, 1985 йил 19 июлда? ир? изистон Республикасида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
39) Мамаджанова Тахмина Джумабоевна, 1986 йил 21 декабрда Тожикистон Республикасида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
40) Маманов Нодиржон Олимжонович, 1984 йил 5 июнда Тошкент ша? рида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
41) Маткаримова Бибимариям Ахметжановна, 1974 йил 10 июлда? озо? истон Республикасида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
42) Миразизова Феруза Сламкуловна, 1973 йил 27 апрелда? озо? истон Республикасида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
43) Мирохмедов Мирвали, 1948 йил 8 июлда Тошкент вилоятида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
44) Миррахимова Дилафруз Абдукаримовна, 1986 йил 5 майда? озо? истон Республикасида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
45) Мисюра Варвара Владимировна, 1986 йил 22 апрелда Тошкент ша? рида ту? илган, рус, Тошкент ша? рида яшайди;
46) Муминов Неъматилло Ра? монович, 1963 йил 7 ноябрда Навоий вилоятида ту? илган, ўзбек, Навоий вилоятида яшайди;
47) Муминова Мафтуна Неъматиллаевна, 1990 йил 8 апрелда Навоий вилоятида ту? илган, ўзбек, Навоий вилоятида яшайди;
48) Мураметов Анваржон Каримович, 1981 йил 7 июнда? озо? истон Республикасида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
49) Мурзахметов Усан Жорашович, 1988 йил 28 январда? озо? истон Республикасида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
50) Муродова Гулноз Насиридиновна, 1967 йил 4 апрелда Тожикистон Республикасида ту? илган, ўзбек, Фар? она вилоятида яшайди;
51) Набиева Гули Джамаловна, 1963 йил 16 ноябрда Тошкент ша? рида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
52) Назарханов Фарход Ахмаджанович, 1986 йил 3 октябрда? озо? истон Республикасида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
53) Наримова Сахобат Полатовна, 1970 йил 5 июлда? озо? истон Республикасида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
54) Насирова Саодат Кудратуллаевна, 1973 йил 21 июнда Тошкент ша? рида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
55) Нуринбекова Мухтарам Артикбаевна, 1964 йил 29 майда? озо? истон Республикасида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
56) Нурмухамедова Феруза Хидиралиевна, 1985 йил 30 июнда Тожикистон Республикасида ту? илган, ўзбек, Тошкент вилоятида яшайди;
57) Парпиева Насибахон Мирзораимовна, 1979 йил 3 декабрда Тожикистон Республикасида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
58) Раупов Бабир Ирисбаевич, 1970 йил 23 октябрда? озо? истон Республикасида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
59) Рахмонов Нуъмонжон Неъматилло, 1994 йил 17 январда Навоий вилоятида ту? илган, ўзбек, Навоий вилоятида яшайди;
60) Руденко Оксана Владимировна, 1980 йил 3 февралда Россия Федерациясида ту? илган, рус, Тошкент ша? рида яшайди;
61) Садиков Эркин Джалолидинович, 1987 йил 13 ноябрда Тожикистон Республикасида ту? илган, ўзбек,?аш? адарё вилоятида яшайди;
62) Сайдакбарова Мукаддас Анарбаевна, 1965 йил 11 майда? озо? истон Республикасида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
63) Сайдуллаев Шахзод Алиханович, 1983 йил 24 январда Россия Федерациясида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
64) Салимбаева Гульфара Мирхамидовна, 1971 йил 13 декабрда? озо? истон Республикасида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
65) Скворцова Елена Сергеевна, 1983 йил 13 июнда Туркманистонда ту? илган, рус, Тошкент ша? рида яшайди;
66) Таирова Нигора Исмаиловна, 1992 йил 28 июнда Тожикистон Республикасида ту? илган, ўзбек, Сирдарё вилоятида яшайди;
67) Ташбаева Найма Хурсановна, 1974 йил 20 сентябрда? озо? истон Республикасида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
68) Турдикулова Айжамал Худайназаровна, 1961 йил 20 майда? аш? адарё вилоятида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
69) Турсинметова Умида Таир кизи, 1982 йил 26 мартда? озо? истон Республикасида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
70) Турсинметова Шоира Таирхан кизи, 1984 йил 23 мартда? озо? истон Республикасида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
71) Умаров Ахад Махамадалиевич, 1962 йил 23 апрелда Тошкент ша? рида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
72) Умарова Гузал Бахтияровна, 1987 йил 12 августда? озо? истон Республикасида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
73) Уролова Умеда Акпаровна, 1968 йил 29 майда Тожикистон Республикасида ту? илган, ўзбек, Фар? она вилоятида яшайди;
74) Усманов Алишер Турсунпулатович, 1988 йил 27 майда Россия Федерациясида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
75) Усманов Дилшод Хидиралиевич, 1982 йил 29 апрелда Тожикистон Республикасида ту? илган, ўзбек, Тошкент вилоятида яшайди;
76) Усманов Уктам Хидиралиевич, 1980 йил 9 мартда Тожикистон Республикасида ту? илган, ўзбек, Тошкент вилоятида яшайди;
77) Усманов Фарход Хидиралиевич, 1977 йил 20 майда Тожикистон Республикасида ту? илган, ўзбек, Тошкент вилоятида яшайди;
78) Фозилов Аскаржон Рахматилович, 1972 йил 5 мартда Украинада ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
79) Хажеев Александр Евгеньевич, 1989 йил 2 январда Тошкент ша? рида ту? илган, рус, Тошкент ша? рида яшайди;
80) Халибаева Фатима Махмудовна, 1973 йил 7 майда? ир? изистон Республикасида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
81) Хамракулова Еркиной Турсунбаевна, 1970 йил 23 апрелда? ир? изистон Республикасида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
82) Хасанбаева Рузахон Кучкаровна, 1967 йил 6 декабрда Фар? она вилоятида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
83) Хемдемова Зулмира Хемракулиевна, 1973 йил 6 февралда Туркманистонда ту? илган, туркман, Тошкент ша? рида яшайди;
84) Хидралиев Али Абдинабиевич, 1979 йил 9 майда? озо? истон Республикасида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
85) Ходжаев Искандар Январжонович, 1989 йил 10 августда Андижон вилоятида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
86) Ходжаев Январжон Джахонгирович, 1957 йил 17 декабрда Андижон вилоятида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
87) Ходжиева Нигора Абдусоликовна, 1979 йил 18 мартда Тожикистон Республикасида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
88) Хушвактова Элеонора Абдувакаюмовна, 1985 йил 21 июлда Украинада ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
89) Цой Ольга Викторовна, 1974 йил 19 апрелда Беларусь Республикасида ту? илган, корейс, Тошкент ша? рида яшайди;
90) Шадманов Фазлиддин Инамутдинович, 1971 йил 16 июнда? ир? изистон Республикасида ту? илган, ўзбек, Андижон вилоятида яшайди;
91) Шаимкулов Фуркат Шаимкулович, 1971 йил 22 сентябрда Тошкент ша? рида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
92) Шерметов Махмуд Муратханович, 1986 йил 28 январда? озо? истон Республикасида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
93) Эргашев Халикжан Атаджанович, 1963 йил 21 майда Фар? она вилоятида ту? илган, ўзбек, Тошкент ша? рида яшайди;
94) Юлдошова Хабиба? амраевна, 1971 йил 28 декабрда Тожикистон Республикасида ту? илган, ўзбек, Сурхондарё вилоятида яшайди.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.