280 минг сирдарлик тоза ичимлик суви билан таъминланади — збекистон

280 минг сирдарлик тоза ичимлик суви билан таъминланади — збекистон

280 минг сирдарёлик тоза ичимлик суви билан таъминланади — Ўзбекистон

Сирдарё вилоятида Жа? он банки (ЖБ) кўмагида 280 минг а? олини тоза ичимлик суви билан бар? арор таъминловчи лойи? а амалга оширилмо? да. Сардоба, Боёвут, Мирзаобод, О? олтин ва Ховос туманларида сув таъминоти тизимини реконструкция? илиш ва ривожлантириш учун ЖБ Ўзбекистонга 88 млн А? Ш доллари ми? доридаги имтиёзли кредитни ажратди. Мамлакат? укумат улуши 12 млн долларни ташкил этади.
ЖБ вакилининг я? индагина? удудга ташрифи жараёнида кўплаб инфратузилма объектларининг? урилиши жараёни, лойи? ани молиялаштириш, зарур ма? сулот ва хизматларни сотиб олиш масалалари кўриб чи? илди, дея хабар? илди банкнинг Тошкентдаги ваколатхонаси матбуот хизмати.
?озирда Сирдарёнинг ша? ар ва? ишло? лари эскирган? удудий сув тармо? лари ва ало? ида? уду? лар тизими ор? али ичимлик сувини истеъмол? илиб келмо? да. Ушбу ифратузилмалар жуда эскирган бўлиб, кўплаб а? оли пунктларида сув таъминотида тез-тез авариялар кузатилади.?исоб-китобларга кўра, уларнинг 25 фоизи сув? увурлари тармо? ларига мутла? о уланмаган ва ма? аллий а? оли ари? ва о? ова сувларидан истеъмол? илишга мажбур бўлмо? да. Сув? увурлари тармо? ларига уланиш имкониятига эга а? олининг 55 фоизи эса кунига 6 соат, 10 фоизи кунига соат 6 дан 24 гача ичимлик суви билан таъминланса, фа? атгина 10 фоиз а? оли куну тун ичимлик суви тармо? ларидан фойдаланиш имкониятига эга.
«Айрим? ишло? туманларида а? оли куни олти соатгача ва? тини 2 километргача узо? ликдаги энг я? ин сув? увурларигача масофани пиёда босиб ўтиб, о? ир сув идишлари билан ор? ага? айтишга мажбур бўлмо? да. Вилоятда сув таъминоти билан бо? ли? вазият 2019 йилда тегишли инфратузилмалар модернизацияси якунига етганидан сўнг тубдан ўзгаради», — деди ЖБ томонидан лойи? а ра? бари ВБ Дэвид Лорд.
Лойи? а 1500 км сув? увурлари ва водоводларнинг (сув? увури ўтиши учун? азилган туннель) мавжудларини реконструкция? илиш ва янгиларини ёт? изишни кўзда тутади. 40 та сув та? симловчи узел, 32 та сув босимини? осил? илувчи минора ва 2 та сувни хлор билан зарарсизлантирувчи? урилма фойдаланишга топширилади.
Сув таъминоти тизимининг модернизация? илиниши натижасида вилоятдаги? арийб 47 минг уй хўжалиги ва 93 та а? оли пункти куну тун тоза ичимлик суви билан таъминланади. Сувни истеъмолчига етказиб беришгача жараёндаги сув йў? отишлари? ажми 40,2 фоиздан 14 фоизга камайтирилади.?ар кунлик сув истеъмоли эса? ишло? ларда киши бошига кунига 15,2 литрдан 95 литргача, ша? арларда эса 125 литргача оширилади.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.