9 ой давомида инфляция 22 фоизни ташкил этди — узбекистон

9 ой давомида инфляция 22 фоизни ташкил этди — узбекистон

9 ой давомида инфляция 2,2 фоизни ташкил этди — узбекистон

Жорий йилнинг биринчи туккиз ойи якунлари буйича Узбекистонда инфляция даражаси 2,2 фоизни ташкил этди, дейилади Иктисодиёт вазирлиги хамда Давлат статистика кумитаси хисоботида.
Аввал хабар килинганидек, январь-сентябрь ойларида 2015 йилнинг худди шу даврига нисбатан Узбекистон ялпи ички махсулоти хажми 7,8 фоиз, саноат усиши 7,2 фоизни, курилиш ишлари хажми усиши 15 фоизни, чакана савдо айланмаси усиши 14,2 фоизни, хизматлар курсатиш хажми усиши 12,4 фоизни ташкил этди. Узлаштирилган инвестициялар хажми — 9,4 фоизга, шу жумладан, хорижий инвестициялар — 11,2 фоизга усди.
Юкори иктисодий усиш суръатларига ташки савдо айланмасининг ижобий сальдоси, Давлат бюджетининг ялпи ички махсулотга нисбатан 0,1 фоиз профицити ва 2,2 фоизни ташкил килган инфляция даражасининг пастлигини ифода этган макроиктисодий баркарорликни саклаш оркали эришилди, дейилади хисоботда.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.