Artel туркманистондаги универсал кургазмада иштирок этди — узбекистон

Artel туркманистондаги универсал кургазмада иштирок этди — узбекистон

Artel туркманистондаги универсал кургазмада иштирок этди — узбекистон

Туркманистон пойтахти Ашхобод шахрида 20?21 июнь кунлари «Халкаро иктисодий тараккиёт-2017» универсал кургазмаси булиб утди. Кургазма Туркманистон Савдо-саноат палатаси томонидан иштирокчи давлатларнинг Савдо-саноат палаталари билан хамкорликда ташкил этилди.
Ашхободдаги Экспомарказ худудида уз мамлакатларининг ишлаб чикариш салохиятини тула намоён этишни максад килган унлаб махаллий ва хорижий компаниялар йигилди. Кургазманинг асосий максади — иктисодий салохиятни ривожлантириш ва иштирокчи давлатлар уртасида савдо алокаларини мустахкамлаш.
Artel компанияси узининг маиший техникаларини Эрон, Туркия, Покистон, Хиндистон, Корея ва бошка давлатлардан келган кургазма иштирокчилари каторида Туркманистон халкига намойиш этди.
Кургазмада Artel йирик маиший техникасининг кенг ассортименти, айнан эса — телевизорлар, чангюткичлар, кондиционерлар, ярим автоматлаштирилган ва тула автоматлаштирилган кир ювиш машиналари, витринали музлаткичлар, газ плиталари, микротулкинли печлар, мини печлар, музлаткичлар, ошхонадаги хаво торткичлар ва электр сув иситкичлар такдим этилди.
Шуни таъкидлаб утиш лозимки, Artel маиший техникасига нафакат Туркманистон ахолиси, балки йирик бизнес вакиллари хам юкори даражада кизикиш билдирдилар. Компаниянинг кургазма стендига биринчи кунданок куплаб эхтимолий харидорлар ташриф буюрди. Artel компанияси вакиллари кургазмага келганларга керакли маслахатларни бериш, шунингдек, уларни кизиктирган саволларга жавоб кайтаришга тайёр эдилар. Туркманистоннинг Ашхобод бозорларида Artel маиший техникаси хозирнинг узида бор. Шунинг учун бундай кургазмада катнашиш — Туркманистон ахолисига Artel махсулотларининг кенг ассортиментини намойиш этиш, шунингдек, эхтимолий харидорларни маиший техниканинг узига хос жихатлари билан таништириш учун яхши имконият.
Кургазма жараёнида янги экспорт шартномаларини имзолаш, ишлаб чикарилган махсулотларни хорижий бозорларга етказиб бериш буйича музокаралар бошланди. Бундай кургазмаларда катнашиш нафакат юртимизнинг ишлаб чикариш салохиятини намойиш этиш, балки Made in Uzbekistan давлат брендини йирик махаллий ишлаб чикарувчилар, жумладан, Artel компанияси оркали янада оммалаштиришга замин яратади.
Реклама хукуки асосида. Махсулотлар сертификатланган.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.