Asr namozi — ozbekiston

Asr namozi — ozbekiston

Asr namozi — o’zbekiston

ASR NAMOZINI O’K’ISh TARTIBI
Asr namozi 8 rakatdan iborat:
4-rt rakat sunnat,
4-rt rakat farz
Asr namozining sunnati: 4 rakat.
“Alloh Taoloning ro-
ziligi uchun asr namozining sunnatini o’k’ishga niyat k’ildim”
deb peshin namozida o’k’ilgandek to’rt rakat o’k’iladi. Fark’
shundaki, ikkinchi rakat ohirida o’tirgandan so’ng “attaxiy-
ot” o’k’iladi, keyin esa “allohumma solli” va “allohumma
barik” o’k’iladi. Keyin “Allohu Akbar” deb uchinchi rakatga
turiladi. Uchinchi rakat boshida “Subxanaka, ” “Bismillaxir
roxmanir roxiym”, “Al Fotixa” surasi, bironta kichik sura
yoki uchta oyat o’k’iladi. To’rtinchi rakatda esa “Bismillaxir
roxmanir roxiym”, “Al Fotixa” surasi, bironta kichik sura
yoki uchta oyat o’k’iladi.
Asr namozining farzi: “Alloh Taoloning roziligi
uchun asr namozining farzini o’k’ishga niyat k’ildim” deb pe-

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.