Avalon музлатгичлари — збекистонда замонавий технологиялар — збекистон

Avalon музлатгичлари — збекистонда замонавий технологиялар — збекистон

Avalon музлатгичлари — Ўзбекистонда замонавий технологиялар — Ўзбекистон

Эътиборингизга замонавий, инновацион, ю? ори технологияли Avalon музлатгичлари та? дим этилмо? да. Avalon, бу — премиум синфига мансуб маиший техника бўлиб, ўзининг ю? ори функционаллиги ва ихчамлиги билан ажралиб туради. Ички ва таш? и?исмидан ўрин олган барча кичик деталлари атрофлича ўйланган Avalon маиший техникаси энг ил? ор технологиялар ва элегант дизайнни ўзида мужассам этади. Буларнинг барчаси унинг замонавий ошхонадан муносиб жой олишига замин яратади.
Avalon музлатгичларини яратишда таш? и дизайнга? ам ало? ида эътибор? аратилган. Avalon музлатгичлари ўз таш? и?иёфаси билан дар? ол киши эътиборини ўзига тортади.?ис? а ва лўндаликни ё? тирадиганларни зангламайдиган пўлатдан ишланган моделлар ўзига жалб? илса, эстетик гўзаллик шайдолари? ора шишадан тайёрланган ва интеллектуал сенсорли панел бош? арувига эга моделга эътибор? аратиши шуб? асиз.
Avalon музлатгичларининг кенг ассортименти турли талабларга эга оилалар учун ўзига мос бўлган моделни танлаш имконини беради. Моделдан келиб чи? иб, Avalon музлатгичлари? ажми 432 дан 610 литргача бўлиши мумкин. Бундай? ажм 5 ва ундан орти? аъзоси бўлган катта оилага жуда? улайдир.
Avalon музлатгичларни яратишда энг самарали, замонавий технологиялардан фойдаланилади. Айнан шунинг учун Avalon музлатгичлари? атор афзалликлар ва фойдали вазифаларни ўзида мужассамлаштиради. Улар ози?-ов? атларни нафа? ат узо? ва? т, балки хавфсиз? олда са? лаш имконини? ам беради. Шу билан бирга, уларнинг барча фойдали жи? атлари йў? отилмайди.
Avalon музлатгичларида ози?-ов? атларнинг барча фойдали хусусиятлари ва янгилигини са? лаб? олиш учун энг замонавий Multi Air Flow совутиш технологияси? ўлланилди. У бутун музлаткич бўйлаб совутилган? авони бир текисда та? симлайди. Натижада музлатиш камерасида доимий керакли? арорат ва намлик даражаси са? ланиб? олади. Бу эса ози?-ов? атларни оддий музлаткичларга? араганда узо? ро? ва? т давомида са? лаш мумкинлигини англатади.
Avalon музлатгичларининг яна бир ўзига хос хусусияти, бу — Twin Cooling System технологияси. У совутиш ва музлатиш камераларини бир-биридан ало? ида тарзда совутиш имконини беради. Бу эса, ўз навбатида,?ар бир камерада ало? ида оптимал? арорат шароитини созлаш имконини яратади.
Avalon музлатгичларининг хусусияти шу билан тугамайди. Ишлаб чи? арувчиларнинг яна бир самарали? ояси My Fresh Choice технологиясини ўзида ифода этади. My Fresh Choice? удуди музлатиш камерасидаги муста? ил контейнер бўлиб, унинг ичида музлатишнинг учта режимидан бирини танлаш мумкин: енгил (-5°С), ўрта (-12°С), чу? ур (-18°С) музлатиш.
Avalon музлатгичларидаги Nano Fresh технологияси эса оиланинг барча аъзолари ха? ида? ай? уради. Бу технологиядан фойдаланиш ор? али музлатиш камерасида бактериялар йў??илиниб, яна пайдо бўлишининг олди олади.
Шу тари? а ўзига ю? ори технологияларни жамлаб олган Avalon музлатгичлари ма? сулотларнинг барча фойдали хусусиятларини йў? отмаган? олда уларни янгилигича са? лашда? ўл келади.
Якунда шуни таъкидлаб ўтиш жоизки, Avalon кир ювиш машиналари, кондиционерлар, ошхона? аво тортгичлари, музлатгичлар, идиш ювиш машиналари ва ўрнатиладиган ошхона техникасини? амраб олувчи барча техникаларга 3 йиллик кафолатни та? дим этади. Бундан таш? ари, сервис марказлари мавжуд бўлиб, уларда фаолият кўрсатувчи профессионал мутахассислардан доимо керакли ёрдам ва масла? атларни олишингиз мумкин.
Сиз Avalon техникасини харид? илиб, сифат ва ишончни танлайсиз. Avalon — сиз учун яратилган.
Реклама? у?у? и асосида. Махсулотлар сертификатланган.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.