Барча вилоятларда нин хавфсизлиги комиссиялари ташкил этилади — збекистон

Барча вилоятларда ён? ин хавфсизлиги комиссиялари ташкил этилади — Ўзбекистон

Президент Шавкат Мирзиёев ички ишлар органлари ён? ин хавфсизлиги бўлинмалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш бўйича? арорга имзо чекди. Бу? а?да «Ўзбекистон» телеканалининг «Ахборот» дастурида хабар? илинди.
Ён? ин хавфсизлигини таъминлаш бўйича давлат ва хўжалик бош? арув органлари, жойлардаги? окимликлар, фу? ароларнинг ўзини ўзи бош? ариш органлари ва бош? а ташкилотларнинг барча даражадаги ра? барлари зиммасига? арамо? идаги объект ва? удудларда ён? ин хавфсизлиги талабларига риоя этиш бўйича шахсий жавобгарлик юклатилди.
?арорда мутасадди шахслар? ар чоракда? арамо? идаги объект ва? удудларда ён? ин хавфсизлиги? олати бўйича тан? идий та? лилларни амалга ошириши мажбурийлиги белгилади.
?ар чоршанба куни ён? ин профилактикаси куни деб белгиланди. Аввалро? эса Президент таклифи билан? ар пайшанба куни жиноятчиликнинг олдини олиш ва профилактика куни деб эълон? илинган эди.
Давлат ён? ин хавфсизлиги хизматига барча даражадаги? окимлар билан биргаликда содир бўлган йирик ён? инлар сабабларини чу? ур ва тан? идий та? лил? илиш, уларнинг содир бўлиш сабабларини ўрганишни ташкил этиш вазифаси юклатилди. Та? лиллар натижалари бўйича ён? инлардан ого? лантириш бўйича йўл харитаси тасди? ланади.
Телевидение ор? али ён? инлар билан бо? ли??одисаларни ёритиш? амда ён? инлар ва уларни бартараф этиш бўйича тезкор репортажларни намойиш этиш режалаштирилмо? да.
?ора? алпо? истон Вазирлар Кенгаши? амда вилоятлар, ша? арлар ва туманлар? окимиятлари? ошида ён? ин хавфсизлиги комиссиялари ташкил этилади. Уларнинг асосий вазифалари ён? ин хавфсизлигини таъминлаш бўйича комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш, ён? инларни келтириш чи? арадиган сабаблар ва шароитларни ани? лаш? амда бартараф этиш кабилардан иборат.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.