Биринчи хижобли сокчи — узбекистон

Биринчи хижобли сокчи — узбекистон

Биринчи хижобли сокчи — узбекистон

Биринчи хижобли сокчи
Бундан аввал аёлларга хос булмаган касблар хакида ёзган эдик. Аммо сунгги пайтларда муслималар орасида ноанъанавий касб танлаш урфга айланмокда.
Бунга мисол Канаданинг Торонто шахрида яшайдиган ёш муслима булди.
Mississauga университети талабаси булмиш Юсра Сайид фукаролар хукукини мухофаза килиш органларида ишлашга карор килди.
Укишни якунлаганидан сунг Торонтонинг Мухожирлик марказига ишга кирди, сунгра Garda Security хусусий мухофаза килиш корхонасининг хавфсизлик булимига ишга жойлашди. Ёш муслима эришган нуктасида тухтаб колмай, уз кучини Канаданинг Peel Regional Police полиция участкасида синаб куришга карор килди.
Шундай килиб, у махбуслар сокчилари офицери булиб ишга кирди. Юсра касбдошлари билан махбусларни Брамптон судига етказади.
Бу лавозимда ишлайдиган аёллар куп булса-да, аммо хижоб ураб юрадиган ягона аёл – бу Юсрадир. У аёллар уз орзуларига етишишларида катъиятли булишлари учун унинг хаёти илхом багишлашига умид килади.
Манба: umma. news

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.