Дуннинг энг йирик ижтимоий тармолари террористларга арши уруш эълон илди — збекистон

Дунёнинг энг йирик ижтимоий тармо? лари террористларга? арши уруш эълон? илди — Ўзбекистон

Facebook, Microsoft, Twitter ва YouTube сингари йирик ижтимоий тармо? лар ва платформалар террорист ва экстремистларнинг Жа? он ўргимчак тўрида «хавфсиз бошпана» топишига йўл? ўймасликка хизмат? илувчи терроризмга? арши кураш бўйича Глобал интернет-форум яратилиши? а?ида эълон? илди.
БМТ Янгиликлар марказининг хабарига кўра, янги? амкорликда асосий эътибор террористлар? а?идаги умумий маълумотлар базасини яратиш, хавфли контентни ани? лаш ва тоифалаш бўйича янги усулларни ишлаб чи? иш? амда амалга татби? этишга? аратилади. Оммавий ижтимоий тармо? лар ра? барлари «террористик контент»ни ани? лаш бўйича тад? и?отларни жадаллаштириш, терроризмга? арши кураш бўйича экспертлар, жумладан? укуматлар ва хал? аро ташкилотлар вакиллари билан ахборотлар алмашишга ваъда беришди.
Глобал форум ташаббускорлари БМТ билан? амкорликда Силикон водийси ва бутун дунёда интернетда терроризмга? арши курашни фаоллаштиришни му? окама? илиш учун семинарлар туркумини ўтказишни мўлжалламо? да.

Оцените статью
Добавить комментарий