Футболимиз мутасаддиларига футболимиз нега хароб жаноблар — узбекистон

Футболимиз мутасаддиларига футболимиз нега хароб жаноблар — узбекистон

Футболимиз мутасаддиларига: футболимиз нега хароб жаноблар? — узбекистон

Хабарингиз бор «МАКТУБИНГИЗНИ ОЛДИК» остидаги рукнимиз оркали мухлислардан йулланган турли мазмундаги фикрлар ва шеърларни эътиборингизга хавола килиб борамиз.
Бугунги сизга етказиладиган анашундай мактублардан бири шеър услубида булиб, Поп туманида яшайдиган Бахтиёр Хасанов исмли узбек футболига бефарк булмаган жонкуяр мухлисимиздан келган.
Танкидларга бугун кулок осар йук,
Купларида махоратдан асар йук.
Эскиларга лойик уринбосар йук,
Футболимиз нега хароб жаноблар?
Ён атрофга куймайсизми караблар?
Эл корига юрмайсизми яраблар?
Биздан энди узишмокда араблар,
Футболимиз нега хароб жаноблар?
Масъулият йук елкаларда, кушдаймиз,
Маглуб булиб кулаб, девор ушлаймиз.
«Катнашдик», дея кунглимизни хушлаймиз,
Футболимиз нега хароб жаноблар?
Кузни боглаб йул юрганга ухшаймиз,
Хар кадамда маглуб булиб какшаймиз.
Узимизни токай алдаб яшаймиз?
Футболимиз нега хароб жаноблар?
Кучим йигиб, бирор ёкка кочганим йук,
ДАВОМИ

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.