Iktisodiy faol kishilar soni 133 milliondan oshdi — ozbekiston

Iktisodiy faol kishilar soni 133 milliondan oshdi — ozbekiston

Ik’tisodiy faol kishilar soni 13,3 milliondan oshdi — o’zbekiston

2016 yil yakunlariga ko’ra, O’zbekistonning ik’tisodiy jihatdan faol aholisi soni 13,298 million kishini tashkil etib, 2015 yilning xuddi shu davriga nisbatan 1,8 foiz ko’prok’ o’sishga erishildi. Bu hak’da Davlat statistika k’o’mitasi axborot xizmati xabar k’ildi.
Davlat sektorida bandlar ulushi 17,7 foizni (2015 yilda 17,9 foizni tashkil etgan), nodavlat sektorida 82,3 foizni (82,1 foiz) tashkil etdi.
O’tgan yil davmida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikda ish bilan bandlar ulushining jami bandlar soniga nisbatan 78,1 foizgacha (2015 yilda 77,9 foizni tashkil etgan) o’sishiga erishildi.
Ish bilan bandlar soni k’uyidagi ik’tisodiy faoliyat turlari: tashish va sak’lash, yashash va ovk’atlanish bo’yicha xizmatlar, k’urilish, axborot va alok’a va savdo bo’yicha sezilarli darajada o’sgan.
Ik’tisodiy faoliyat turlari kesimida ish bilan bandlar ulushi k’ishlok’, o’rmon va balik’ xo’jaligida 27,7 foizni, sanoatda 13,6 foizni, savdoda 10,9 foizni, k’urilishda 9,5 foizni, ta’limda 8,3 foizni tashkil etgan.
Ish bilan bandlar sonining ik’tisodiy faol aholi sonidagi ulushi 94,8 foizni, mos ravishda respublikada ishsizlik darajasi 5,2 foizni tashkil etgan.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.