Имматли оозлар бозори трисида — збекистон

d0b8d0bcd0bcd0b0d182d0bbd0b8-d0bed0bed0b7d0bbd0b0d180-d0b1d0bed0b7d0bed180d0b8-d182d180d0b8d181d0b8d0b4d0b0-d0b7d0b1d0b5d0bad0b8d181 Все новости

«?имматли? о?озлар бозори тў? рисида» — Ўзбекистон

1-модда. Ўзбекистон Республикасининг 2008 йил 22 июлда? абул? илинган «?имматли? о?озлар бозори тў? рисида»ги ЎР?-163-сонли? онунига (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2008 йил, № 7, 354-модда; 2009 йил, № 9, 337-модда, № 12, 464-модда; 2012 йил, № 12, 336-модда; 2013 йил, № 4, 98-модда, № 10, 263-модда; 2014 йил, № 1, 2-модда, № 5, 130-модда, № 9, 244-модда) ўзгартиш ва? ўшимчалар киритилиб, унинг янги та? рири тасди? лансин (илова? илинади).
2-модда. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма? камаси:
?укумат? арорларини ушбу? онунга мувофи? лаштирсин;
давлат бош? аруви органлари ушбу? онунга зид бўлган ўз норматив-?у? у?ий? ужжатларини? айта кўриб чи? ишлари ва бекор? илишларини таъминласин.
3-модда. Ушбу? онун расмий эълон? илинган кундан эътиборан кучга киради.
Ушбу? онун «Хал? сўзи» газетасининг 2015 йил 4 июндаги 111 (6294)-сонида эълон? илинган
Ўзбекистон Республикасининг Президенти И. КАРИМОВ

Оцените статью
Добавить комментарий