Liboslardagi belgilarning manolari — ozbekiston

Liboslardagi belgilarning manolari — ozbekiston

Liboslardagi belgilarning ma’nolari — o’zbekiston

Liboslardagi belgilarning ma’nolari
1. K’o’lda yuvish.
2. Yuvish ta’k’ik’lanadi.
3. Eng yuk’orisi (maksimum) 30 gradus haroratli suvda fak’atgina k’o’lda yuvish. Ishk’alash va sik’ish mumkin emas.
4. K’o’lda yoki kir yuvish mashinasida yuk’orida ko’rsatilgan haroratdan baland bo’lmagan issik’likdagi suvda yuvish.
5. K’o’lda yoki kir yuvish mashinasida yuvish mumkin. Ko’rsatilgan haroratga e’tibor k’arating. Kuchli mexanik k’ayta ishlovga yo’l k’o’yilmasin. Asta-sekin sovuk’ suvga o’tgan holda chayilsin. Kir yuvish mashinasida sik’ilsa sekin sik’ish rejimidan foydalanilsin.
6. Juda ehtiyotkorlik bilan yuvilsin. Ko’p mik’dordagi suv bilan mexanik k’ayta ishlovning eng past (minimal) darajasida sekin aylanishlarda tez chayish
7. Tarkibida xlor mavjud bo’lgan ok’artiruvchi moddalardan foydalanish mumkin. Fak’at sovuk’ suvni ishlatish va kir yuvish kukunini to’lik’ erishini nazorat k’ilish lozim.
8. Yuvish jarayonida ok’artiruvchi (tarkibida xlor mavjud bo’lgan) vositalardan foydalanish mumkin emas.
9. Dazmol k’ilish mumkin.
10. Eng yuk’orisi (maksimum) 110 gradus issik’likda dazmol k’ilish mumkin. Sintetik (sun’iy) tolalar uchun ham o’sha k’oidalar sak’lanib k’oladi: neylon, polester, atsetat va boshk’alar. Pardan foydalanilmasin, material k’oplam bilan dazmol k’ilinsin.
11. Eng yuk’orisi (maksimum) 150 gradus issik’likda dazmol k’ilish mumkin. Junli mato hamda viskoza, poliester tolalar aralashgan liboslar uchun mo’ljallangan. Ustki k’ismida namlangan matodan foydalanilsin.
12. Eng yuk’orisi 200 gradus issik’likda dazmol k’ilishga ruxsat etiladi. Zig’ir (ln) va paxta tolalar uchun. Matoni biroz namlash mumkin.
13. Fak’at k’uruk’ tozalash.
14. Istalgan aralashma yordamida k’uruk’ tozalash.
15. Fak’at uglevedorod, xlorli etilen va monoftortrixlormetan bilan tozalash.
16. Fak’ar uglevedorod va triftortrixlormetandan foydalanib k’uruk’ tozalash.
17. Fak’at uglevodorod, xlorli etilen va monoftortrixlormetanning chegaralangan mik’dordagi suvli k’orishmasi bilan tozalash. Mexanik ta’sir va k’uritish haroratini nazorat k’ilish.
18. Fak’at uglevedorod va triftortrixlormetanga belgilangan mik’dorda suv k’o’shib tozalash. Mexanik ta’sir va k’uritish haroratini nazorat k’ilish.
19. Kir yuvish mashinasida sik’ish va k’uritish mumkin.
20. Kir yuvish mashinasida sik’ish va k’uritish mumkin emas.
21. Ilik’ (o’rta) haroratda k’uritish.
22. Issik’ haroratda k’uritish.
23. Sik’ilgach vertikal holatda k’uritish mumkin.
24. Sik’ishsiz k’uritish.
25. Gorizontal holatda k’uritish.
Umumiy tavsiyalar:
* Tabiiy ipakli matolarni kir yuvish mashinasida avaylab yuvish darkor. Bunda ipak tolalar uchun mo’ljallangan vositalardan foydalanib, 30 gradusgacha bo’lgan haroratda oldindan ivitmasdan, ok’artiruvchi vositalarni ishlatmasdan yuvish lozim. Chayuvchi va matoni mayinlashtiruvchi vositalardan foydalanish mumkin.
* Ipak matoni yuvish jarayonida k’o’lda yoki shyotkada ishk’alash va sik’ish mumkin emas.
* Ipak matolarni 20-25 haroratli ilik’ suvda chayish kerak. Bunda suvga ozgina sirka(uksus) k’o’shish mumkin, u mato rangini jilolaydi.
* Ipak matoni soya joyda yoki xona ichida k’uritish lozim. Uni k’uyosh nurlari ostida, isitgichlarda yoki isitish moslamalari yak’inida k’uritish mumkin emas.
* Ipak matolarni hali ular namligida, ork’a tomonidan, dazmol k’ilish jarayonida namlamasdan, o’rtacha issik’likda dazmol k’ilish kerak.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.