Мактабда ишни давом эттириш ки касб-унар коллежига тиш увчининг ихтирида — президент — збекистон

Мактабда ишни давом эттириш ки касб-унар коллежига тиш увчининг ихтирида — президент — збекистон

Мактабда ў? ишни давом эттириш ёки касб-?унар коллежига ўтиш ў? увчининг ихтиёрида — президент — Ўзбекистон

Мактабда ў? ишни давом эттириш ёки касб-?унар коллежига ўтиш ў? увчининг ихтиёрида. Ўзи танласин, му? ими, уларни тарбияли, ота-онасини? урмат? иладиган, ватанпарвар? илиб вояга етказишимиз керак, деди Шавкат Мирзиёев.
Шанба куни Тошкентнинг Юнусобод туманига ташрифи жараёнида давлат ра? бари мамлакатда 11 йиллик мактаб таълимини ташкил этиш лойи? аси та? димоти ўтказилди. Та? димот Юнусобод туманининг «Исломобод» ма? алласидаги Юнусобод компьютер технологиялари касб-?унар коллежида бўлиб ўтди, деб хабар? илди ЎзА.
«Юртимиздан дунё илм-фани тара??иётига бе? иёс? исса? ўшган буюк мутафаккирлар етишиб чи??ан. Ёшларимизни уларга муносиб маърифатли, илмли? илиб тарбиялашимиз лозим», — деди Президент. Унинг сўзларига кўра, бунда мактаб тарбияси ало? ида ўрин тутади. Мактабда ў? увчи маълум му? итда шаклланади. Ў? итувчи ва ота-онасининг доимий назоратида бўлади. Мактабдан сўнг коллеж ёки лицейда — бош? а му? ит. Шунинг учун ота-оналар, кенг жамоатчилик фикри, таклифи асосида 11 йиллик мактаб таълими? айта йўлга? ўйилмо? да.
Та? димотда 11 йиллик мактабларда ў? ув дастурларини пухта ишлаб чи? иш, уларни сифатли адабиётлар билан таъминлаш зарурлиги таъкидланди. Ў? увчилар мактаб? ошида ёки я? ин атрофдаги касб-?унар коллежида ташкил этиладиган ў? ув ишлаб-чи? ариш мажмуаларида? афтасига бир марта турли мутахассисликларни ўрганиш имкониятига эга бўлади.
Исломобод ма? алласида 3 минг 165 а? оли исти? омат? илади. Лекин ма? алла? удудида мактаб йў?. Ёшлар бош? а ма? аллалардаги мактабларга? атнашга мажбур. Учрашувда ма? алла фаоллари, ота-оналар? удуддаги Юнусобод компьютер технологиялари касб-?унар коллежини 11 йиллик мактабга айлантириш таклифини билдирди. Президент ушбу таклифни кўриб чи? иш учун мутасаддиларга тегишли кўрсатмалар берди.
Давлат ра? барига 11 йиллик мактаб таълими, Мудофаа вазирлиги? узурида «Темурбеклар мактаби»ни ташкил этиш бўйича ишлаб чи? илган таклифлар? а?ида? ам маълумот берилди.
Президент шу ерда Ўзбекистон ёшлар иттифо? ининг бир гуру? фаоллари билан учрашди. Унда истеъдодли ёшларни? ар томонлама? ўллаб-?увватлаш, уй-жой билан таъминлаш, пойтахтимизда ёш композиторлар уйини ташкил этиш ва бош? а масалалар? а?ида сўз борди.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.