Muic ошида блокчейн технологиялар бйича ваколатли марказ ташкил этилади — збекистон

Muic ошида блокчейн технологиялар бйича ваколатли марказ ташкил этилади — збекистон

Muic? ошида блокчейн технологиялар бўйича ваколатли марказ ташкил этилади — Ўзбекистон

Mirzo Ulugbek Innovation Center инновацион маркази? ошида Та? симланган реестр (блокчейн) технологиялар бўйича ваколатли марказ ташкил этилади. Бу Ўзбекистон Президентининг 19 февралдаги Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги фаолиятини ташкил этиш тў? рисидаги? арорида кўзда тутилган.
Марказни очишдан ма? сад — блокчейн технологиялар имкониятларидан фойдаланиш учун шароитлар яратиш, кадрлар сало? иятини ошириш ва мазкур технологияни ўзлаштириш учун миллий дастурчиларни? ўллаб-?увватлашдан иборат.
АКТ вазирлиги, Инновацион ривожланиш вазирлиги ва бош? а манфаатдор вазирлик? амда ма? камаларга 1 июнга? адар марказни ташкил этиш бўйича ташкилий-техник чора-тадбирларни амалга ошириш топширилди.
Блокчейн (blockchain, «блоклар занжири») — бир-бири билан интернет ор? али уланган кўплаб компьютерларда бир ва? тда са? ланувчи маълумотлар базаси? исобланади. Технология му? им маълумотлар, масалан электрон транзакциялар ва юридик? ужжатларни са? лаш учун яратилган. Блокчейннинг асоси сифати — марказлашмагани.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.