Наримон умаров коммунал тловлар мидорини назорат илишга чаирди — збекистон

Наримон умаров коммунал тўловлар ми? дорини назорат? илишга ча? ирди — Ўзбекистон

Ўзбекистон Адолат социал-демократик партиясидан Ўзбекистон президентлигига номзод Наримон Умаров 5 ноябрь куни Андижон вилояти сайловчилари билан учрашувда фу? ароларнинг уй-жойга бўлган талабини? ондиришнинг ма? бул йўлларини таклиф этди, дея хабар? илди партия матбуот хизмати.
Номзод сайловчилар эътиборини Андижон вилояти республиканинг майдони энг кичик ва а? оли зич яшайдиган? удуди эканлигига? аратар экан, вилоятда бугунги кунда 2,9 миллиондан орти? киши исти? омат? илаётгани? амда шундай шароитда табиийки, вилоят а? олисининг уй-жойга бўлган талаб ва э? тиёжлари жуда ю? орилиги? а?ида тўхталди.
Наримон Умаров уй-жой сотиб олиш ва? уриш учун ажратилаётган ипотека кредитлаш жараёнини такомиллаштириш вафоизларини оптималлаштириш, уй-жой бозоридаги фирибгарликлар учун жавобгарликни ваназоратни кучайтириш тарафдори эканини маълум? илди.
Бундан таш? ари, уй-жой-коммунал комплекси ишини янада яхшилаш, а? оли учун белгиланаётган коммунал тўловлар ми? дорини доимий назоратда тутиш, бусо? аларда а? олига хизмат кўрсатадиган му? обил ташкилотлар ўртасидаги ра? обатни оширишга? аратилган саъй-?аракатларни амалга ошириш устувор ма? садларидан бири эканлигини таъкидлаб ўтди.
Вилоятнинг барча туман ваша? арлари сайловчилари билан видеоконференция ор? али муло? от тарзида ташкил этилган тадбирда жами 3000 нафарга я? ин иштирокчи? атнашди.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.