Ножоиз исмлар йманглар — збекистон

Ножоиз исмлар ??йманглар — Ўзбекистон

Фарзандга муносиб исм? ўйиш ота-онанинг бурчларидан бири? исобланади. Исмларнинг энг яхшилари Алло? га бандалик маъносини англатувчи Абдулло?, Абдурро? ман каби, Алло? га? амд маъносини англатувчи? амидулло? каби? амда анбиёларнинг исмларидир.
Араб тилидаги «абд» (???) сўзи «?ул» деган маънони англатади. Алло? нинг гўзал исм ва сифатларига бу сўзни? ўшиб? осил? илинган исмлар ни? оятда яхшидир. Масалан, Абдулло? – Алло? нинг? ули, Абдул? одир –?одир сифатли Алло? нинг? ули деган маъноларни англатади. Лекин баъзи? олларда бу сўзни? ўшиб ёки? ўшмасдан исм ясаш мумкин эмас.
Улар? уйидаги ўринлардир:
Алло? нинг исм ва сифатларидан бўлмаган сўзга «абд» (???) сўзини? ўшиб исм? осил? илиш ножоиздир. Масалан, баъзилар Абдурасул дея номланадилар, бу ножоиздир. Чунки «расул» сўзи «элчи» деган маънони англатади. Демак? Абдурасул исмининг маъноси «Элчининг? ули» бўлар экан. Алло? нинг Расул, яъни элчи деган исм ёки сифати йў?, бўлиши? ам мумкин эмас. Алло? нинг Ўзи элчи, яъни расуллар юборгандир. Шунинг учун бу исмнинг ўрнига Му? аммад Расул деб исм? ўйиш тў? ри бўлади.
Фа? атгина Алло? га хос бўлган исм ва сифатларга «абд» (???) сўзини? ўшмасдан исм? осил? илиш ножоиздир. Алло? таолонинг гўзал исм ва сифатларидан бир? анчаси фа? атгина Унинг Ўзига хосдир. Банда у исм ва сифатлар ила номлана олмайди. Шулардан бири Алло? суб? ана? у ва таолонинг «Ра? мон» сифатидир. «Ра? мон» сифати фа? ат Алло? га хос бўлиб, кофирга? ам, мўминга? ам ме? рибон ва неъмат берувчи, маъносини англатади. Ро? ман сифатини Алло? таолодан бош? а?еч кимга нисбатан ишлатиб бўлмайди.
Лекин баъзи кишилар «Ра? мон» деб номланганини ёки исмлари? ис? артирилиб, «Ра? мон» деб ча? ирилаётганини учратамиз. Бу исмнинг тў? ри шакли Абдурро? мандир. «Абд»?исмини тушириб? олдириб, Ра? мон деб ча? ириш? ам мумкин эмас. Алло? таолонинг Ва??об, Сомад,?амид, Во? ид каби исм ва сифатлари? а?ида? ам Ра? мон сифати? а?ида айтилган гапни айтишимиз мумкин.
Турли нарсаларнинг номига «абд» (???) сўзини? ўшиб исм? осил? илиш ножоиздир. Масалан, жо? илият даврида Абдулуззо, Абдулкаъба каби исмлар бўлган. Абдулуззо «Уззонинг? ули» деган маънони англатади. Уззо мушриклар си? инган бутнинг номидир.
Абдулкаъба «Каъбанинг? ули» деган маънони англатади. Банда фа? ат Алло? га? уллик? илиши лозим, шундай эка, н бу каби исмлар ножоиздир.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.