Окмк мис казиб олишни кенгайтиради — узбекистон

Окмк мис казиб олишни кенгайтиради — узбекистон

Олмалик кон-металлургия комбинати (ОКМК) «Калмакир» конидаги асосий хом ашё базасини кенгайтиради.
Корхона маълумотларига кура, лойиха мис карьерасида рудаларни кайта ишлаш хажмини кенгайтиришни кузда тутади. Шу оркали 2017 йилда кушимча равишда 4 млн тонна купрок хом ашё кайта ишланади. Россиянинг «Тяжмаш» АЖ (Сизрань) технологик курилмаларни етказиб беради.
Умумий киймати 75,2 млн доллар булган лойиха Узбекистон тикланиш ва тараккиёт жамгармасининг 28 млн долларлик кредити, Узбекистон банклари кредитлари хамда ОТКМК хусусий маблаглари хисобидан молиялаштирилади.
Йил бошида ОКМК 118 млн долларлик туйинтирувчи мажмуа модернизациясини якунлади. Бунда хам курилмалар 2012 йил охирида имзоланган 73,9 млн долларлик шартнома доирасида «Тяжмаш» томонидан етказиб берилган эди.
ОКМК — Узбекистондаги ягона мис ишлаб чикарувчиси хисобланади. «Калмакир» конида эса 1954 йилдан буён мис рудалари казиб олинмокда. Унинг лойихавий куввати йилига 31,5 млн тонна рудани ташкил этади. Корхона тозаланган мис, металл рух, кургошин концентрати ва бошка махсулотларни ишлаб чикаради. Республикада ишлаб чикарилаётган кумушнинг 90 фоизи, олтиннинг эса 20 фоизи ОКМК хиссасига тугри келади.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.