Олийголар квотадан орти талабаларни имматлаштирилган контракт асосида абул илади — збекистон

Олийголар квотадан орти талабаларни имматлаштирилган контракт асосида абул илади — збекистон

Олийго? лар квотадан орти? талабаларни? имматлаштирилган контракт асосида? абул? илади — Ўзбекистон

2017/2018 ў? ув йилидан бошлаб олий таълим муассасаларига тўлов-контракт пулининг оширилган ставкаси бўйича? ўшимча? абулни амалга ошириш жорий этилмо? да. Бунда олий таълим муассасаларига тўлов-контракт пулининг оширилган ставкаси бўйича? ўшимча? абулни амалга ошириш учун квота ми? дори таълим муассасасининг мавжуд имкониятлари ва таълим йўналишларидан келиб чи? иб Давлат комиссияси томонидан белгиланади.
?ўшимча? абул бўйича тўлов-контракт пулининг оширилган ставкаси абитуриентлар тўплаган балларга? араб Давлат комиссияси томонидан дифференциялашган тартибда белгиланади.
Тўлов-контракт пулининг оширилган ставкаси бўйича? ўшимча? абул ўтиш баллини тўплай олмаган абитуриентларга тўплаган баллига мувофи? (68 баллдан кам бўлмаган) кетма-кетлик тартиби? атъий са? ланган? олда, уларнинг оширилган контракт пулини тўлай олиш имкониятидан келиб чи? иб амалга оширилиши белгилаб? ўйилди.
Ушбу? арорга биноан? амда Ўзбекистонда янги? урилаётган корхоналарнинг? удудий жойлашуви, и? тисодиётдаги таркибий ўзгартиришлар бўйича дастурий чора-тадбирларни амалга ошириш, ишлаб чи? аришни модернизациялаш, техник? айта жи? озлаш ва диверсификациялашнинг инвестициявий лойи? алари, йўл-транспорт? амда коммуникация инфратузилмаси та? лилига мувофи?, 2017/2018 ў? ув йили учун олий таълим муассасаларига ў? ишга? абул бўйича умумий квота бакалаврлар учун 66316 нафар, шу жумладан, давлат грантлари бўйича 18194 та ва тўлов-контракт асосида 48122 та, магистрлар учун 5000 нафар, шу жумладан, давлат грантлари бўйича 1556 та ва тўлов-контракт асосида 3444 та этиб белгиланди.
Шунингдек, ушбу? ужжатда махсус сирт? и бўлим негизида ишлаб чи? аришдан ажралмаган? олда билим олишни таъминлаш ма? садида Тошкент ахборот технологиялари университетининг махсус сирт? и бўлимида 100 нафар, шу жумладан, давлат грантлари бўйича 15 та ва тўлов-контракт асосида 85 та, Навоий давлат кончилик институтида тўлов-контракт асосида 90 нафар ва Тошкент темир йўл му? андислари институтида тўлов-контракт асосида 80 нафар бакалаврни тайёрлаш назарда тутилган.
Бундан таш? ари, ушбу? арор билан 2017/2018 ў? ув йилидан бошлаб? ора? алпо? истон Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент ша? ри? окимликлари буюртмаларига биноан ю? ори малакали тиббиёт кадрларига э? тиёж катта бўлган? удудлар учун Ўзбекистон Республикасининг тиббиёт олий таълим муассасаларига давлат грантлари асосида бакалавриат йўналиши бўйича мутахассисларни тайёрлашнинг ма? садли? абул квоталари тасди? ланди.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.