Олмалида янги конга тамал тоши йилди — збекистон

d0bed0bbd0bcd0b0d0bbd0b8d0b4d0b0-d18fd0bdd0b3d0b8-d0bad0bed0bdd0b3d0b0-d182d0b0d0bcd0b0d0bb-d182d0bed188d0b8-d0b9d0b8d0bbd0b4d0b8-d0b7 Узбекистон

Олмали? да янги конга тамал тоши? ўйилди — Ўзбекистон

Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев 11 август куни «Олмали? кон-металлургия комбинати ривожланишининг иккинчи бос? ичи» лойи? аси бўйича ишларни бошлашга ба? ишланган тантанали маросимда иштирок этди, хабар берди ЎзА
Март ойида давлат ра? бари комбинатни 2030 йилгача бўлган даврда ривожлантириш дастурини тасди? лаган эди. Дастур доирасида мис ишлаб чи? аришни 1,4 баробар,?имматба? о металлар ишлаб чи? аришни 33 фоизга ошириш белгиланган.
Лойи? ани ўзлаштириш жараёнида битта темир йўлни янги жойга ўтказиш, иккита янги темир йўл? уриш, автомобиль йўллари барпо этиш кўзда тутилган. Узунлиги 1,4 километрлик туннель ва 3,1 километр конвейер йўли? урилади, ишлаб чи? ариш, транспорт, энергетика ва бош? а инфраструктура объектлари барпо этилади. Янги мис-бойитиш комплекси, мисни электролиз? илиш, олтингугурт кислотаси ишлаб чи? ариш цехлари ва бош? а инфратузилма объектлари? урилади.
Лойи? а 2028 йилда тўли??увват билан ишга тушади. Натижада 10 мингдан орти? кишининг бандлиги таъминланади. Бундан таш? ари ёш мутахассислар учун 2017?2021 йилларда 400 оилага мўлжалланган тў??изта янги кўп? аватли уй, мактабгача таълим муассасаси ва 240 ўринли иккита ёто? хона барпо этилади.
Ишлаб чи? арилган ма? сулотлар асосан экспортга чи? арилади.
Маросимда нут? сўзлаган Шавкат Мирзиёев шундай деди: «Юртимиз ер ости бойликларига бой, лекин биз ундан унумли фойдалана олмаяпмиз. Биз геология со? асини ривожлантиришга етарлича эътибор? аратмадик. Энди бу йўналишдаги ишларни тубдан яхшилаймиз ва со? ани тубдан такомиллаштирамиз».
«Кечаги кун билан яшаш ва? ти ўтди. Бугун замон ўзгармо? да, биз? ам шу шиддатга мос равишда ўзгаришимиз керак», — деди Шавкат Мирзиёев.
Давлат ра? бари мазкур лойи? ани кадрлар билан таъминлаш масаласига ало? ида эътибор? аратди. Мазкур тармо? да ишлаётган ёшларнинг кўплигини инобатга олиб янги очилган конга «Ёшлик» кони, деб ном беришни таклиф? илди. Мажмуага тантанали равишда тамал тоши? ўйилди.

Оцените статью
Добавить комментарий