Омиладор аллар учун фитнес — збекистон

d0bed0bcd0b8d0bbd0b0d0b4d0bed180-d0b0d0bbd0bbd0b0d180-d183d187d183d0bd-d184d0b8d182d0bdd0b5d181-d0b7d0b1d0b5d0bad0b8d181d182d0bed0bd Узбекистон

?омиладор аёллар учун фитнес — Ўзбекистон

Оналик? оматни? андай? олга келтиришини? амма яхши билади. Орти? ча вазн, тонусини йў? отган? орин мушаклари, томирларнинг варикоз кенгайиши — фитнес ёрдамида бу ё? имсиз? олатлардан? утулиш ёки? еч бўлмаса камайтириш мумкин.
?омиладорлик давридаги о? ирликлар
?омиладорлар учун фитнес-дастур маш? лари сизнинг? ар доим бажарадиган маш? ларингиздан бош? ачаро? бўлиши керак. Энди сиз ёл? из эмас, икки киши эканлигингизни ва бундан кейин айнан ўша иккинчи тирик жон сизнинг фитнес услубингизни белгилашини эсдан чи? арманг.
?омиладорлар учун маш? ларнинг? ора рўйхати
Буралиш, шунингдек турли хил эгилишлар — бачадонни гипертонус? олатига келтириши ва тушиш хавфини ту? дириши мумкин.
?омиладорликнинг иккинчи ярмидан бошлаб? омилада кислород етишмаслик хавфининг олдини олиш ма? садида чал? анча ётиб бажариладиган маш? лардан воз кечиш лозим.
Тик туриб бажариладиган маш? ларни тизза билан? ўлга таяниб бажаришга алмаштириш тавсия? илинади.
Шикастланиш хавфини келтириб чи? арувчи маш? лар — сакраш, югуриш, силкинишлар, ўтириб-туришлар мутла? о йўл? ўйилмайди.
?андай маш? лар бажариш мумкин?
Масалан, ўртача аэробик маш??исобланувчи – пиёда юриш. Бу? еч? андай а? амияти йў? дек туюлса? ам фойдаси жуда катта. Сиз юрак-томир тизимини муста? камлайсиз, эгилувчанлик ва чидамлиликни ривожлантирасиз.

Оцените статью
Добавить комментарий