Ор оплони яшайдиган удудларни салаш бйича лойиа ишга тушди — збекистон

Ор оплони яшайдиган удудларни салаш бйича лойиа ишга тушди — збекистон

?ор? оплони яшайдиган? удудларни са? лаш бўйича лойи? а ишга тушди — Ўзбекистон

21 сентябрь куни «Биологик хилма-хилликнинг глобал а? амиятга эга бўлган турлари учун му? им бўлган то??удудларида табиат ресурсларидан? амда ўрмон хўжалигидан бар? арор фойдаланиш» лойи? аси ишга туширилди, деб хабар? илди Ўзбекистон Экология ва атроф-му? итни му? офаза? илиш давлат? ўмитаси матбуот хизмати.
Лойи? ага биноан, Ўзбекистоннинг Тошкент,?аш? адарё ва Сурхондарё вилоятлари маъмурий чегараларидаги? арбий Тянь-Шань ва Помир-Олой то? ларида? ор? оплонининг яшаш жойларини табиий? олатда са? лаш бўйича чоралар кўрилади.
Лойи? ани 2017?2022 йилларда амалга ошириш режалаштирилган бўлиб, техник? амкорлик бюджети 6,5 млн А? Ш долларини ташкил этади.
Лойи? а БМТ Тара??иёт дастури? амда Глобал экологик жам? арма билан? амкорликда амалга оширилади. Шунингдек,?ор? оплонини са? лаш ва унинг экотизимларини? имоя? илиш бўйича Глобал дастур ва? амкор ташкилотлар лойи? а шериклари? исобланади.
Лойи? адан кўзланган асосий ма? сади Ўзбекистоннинг ю? ори то? тизмалари ноёб ва бой био хилма-хиллигини му? офаза? илиш? амда бар? арор фойдаланишга кўмаклашишдан иборат.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.