Ориент финанс банки bankexpo 2017 да инновацион ишланмалар билан атнашди — збекистон

d0bed180d0b8d0b5d0bdd182-d184d0b8d0bdd0b0d0bdd181-d0b1d0b0d0bdd0bad0b8-bankexpo-2017-d0b4d0b0-d0b8d0bdd0bdd0bed0b2d0b0d186d0b8d0bed0bd-d0b8 Узбекистон

Ориент финанс банки bankexpo 2017 да инновацион ишланмалар билан? атнашди — Ўзбекистон

Bankekspo 2017 банк хизматлари, технологиялари ва ускуналарининг 10 юбилей миллий кўргазмаси икки кунга республиканинг барча тижорат банкларини ма? сулот ва хизматлар экспозициясига тўплади.
Ориент Финанс банки кўргазмада бир? атор янги интерактив ишланмаларни та? дим этди:
«Orient Finans Mobile» жисмоний шахслар учун мобил иловаси;«OFB Mobile Business» корпоратив мижозлар учун мобил иловаси;валютали пластик карталар учун веб-илова;Телеграм мессенжеридаги бот;сейф ячейкаларини online режимида банд? илиш.
Кўргазмага ташриф буюрганлар банкнинг барча янги ишланмалари ишини банк стендида жойлаштирилган сенсорли дисплейларда синаб кўриш имконига эга бўлдилар. Янги интерактив хизматларни ишлаб чи? ишда? атнашган банк ходимлари ме? монларга масла? атлар бердилар, уларга ўз кўзлари билан янгиликларнинг? улайлик, тезкорлик ва ахборотлилик даражасига амин бўлишларига ёрдам бердилар. Кўргазма иштирокчиларининг ало? ида ди??атини жисмоний шахслар учун яратилган мобил илова жалб? илди.
Orient Finans Mobile — жисмоний шахслар учун универсал мобил илова
Orient Finans Mobile иловаси банкда очилган барча? исобвара? лар бош? аришнинг ягона маркази сифатида жисмоний шахслар учун яратилган.
Эндиликда мижоз Orient Finans Mobile иловасини юклаб олиб, ўзининг миллий ва хорижий валютадаги барча мабла? ларидан фойдаланиш имконига эга бўлади.
Илованинг жорий версиясида сўм ва валютадаги карталар ва депозит? исобвара? лар баланси мониторинги, битта картадан иккинчи картага пул ўтказиш,?исобвара? лар бўйича барча? аракатлар статистикасидан фойдаланиш имкони мавжуд.
?озирда иловани Андроид тизими фойдаланувчилари GooglePlay ор? али юклаб олишлари мумкин, я? ин кунларда iOC AppStore фойдаланувчилари учун? ам фойдаланиш имкони пайдо бўлади.
OFB Mobile Business — корпоратив мижозлар учун мобилилова
Бу банк офисига келмасдан online режимида компаниянинг пул операцияларини назорат? илиш ва бош? ариш бўйича? улай тизимдир. Илова осон фойдаланиш имконини берувчи интерфейсга эга бўлиб, у банк? исобининг асосий бўлимларидан иборат.
MasterCard шахсий кабинети
Банк сайтидан рўйхатдан ўтиб, Сиз функционалдан фойдаланишингиз мумкин ва у исталган ва? тда? ар? айси мамлакатда бўлганда карталарни бош? ариш, ўз карталар бўйича мабла? лар? аракатини online режимида кузатиб бориш ва бу маълумотларни жадвал кўринишда чоп этиш, картани амалдаги ва? т режимида блокка солиш ва блокдан чи? ариш имконини беради.
@ofb_bot
Кенг оммага экспресс-ахборотни та? дим? илиш учун Телеграм мессенжерида БОТ ишлаб чи? илган, у фойдаланувчиларнинг топшири? ларига автоматик тарзда жавоб? айтаради? амда банкнинг иш режими ва хизматлари тў? рисида ахборот беради. Ориент Финанс банкининг боти билан муло? от? илиш учун Телеграмга кириб? идириш сатрида @ofb_bot териш етарли.
Сейф ячейкаларни online режимида банд? илиш
Ориент Финанс банки сейф ячейкаларни online режимида банд? илиш тизимини жорий этди.?ар? айси хо? ловчи банк сайтига кириши, сейфнинг керакли ўлчамларини танлаб олиши, банд? илиш учун 3 кун давомида амал? иладиган буюртмани тўлдириши ва юбориши мумкин. Шундан сўнг мижоз банкка келганида ўз бойликларини олдиндан расмийлаштирилган сейф ячейкасига жойлаштириб? ўйиши мумкин.?озирги пайтда банк томонидан ячейкалар ижара? а?ини сайт ва Orient Finans Mobile мобил иловаси ор? али тўлаш имкони ишлаб чи? илмо? да.
Банк кўргазманинг ёш ме? монларини унутмасдан, улар учун манти? ва асосий и? тисодий тушунчаларни билиш бўйича? изи? арли тест саволларини ишлаб чи? ди. Синовдан муваффа? иятли ўтган стенд ме? монлари эсдалик сов? алар ва йи? илганларнинг ол? ишларига сазовор бўлдилар.
Кўргазма иштирокчи ва ме? монларга янги ахборот олиш, банк со? асининг юту? лари ва ривожланиш исти? боллари билан батафсил танишиб чи? иш, шунингдек янги ало? аларни йўлга? ўйиш бўйича яхши имкон берди.
Реклама? у?у? и асосида. Хизматлар лицензияланган.

Оцените статью
Добавить комментарий