Орол фожиасининг салбий оибатларига арши курашда боша давлатларнинг кмаги жуда муим — исмоил жрабеков

Орол фожиасининг салбий оибатларига арши курашда боша давлатларнинг кмаги жуда муим — исмоил жрабеков

Орол фожиасининг салбий о? ибатларига? арши курашда бош? а давлатларнинг кўмаги жуда му? им — исмоил жўрабеков — Ўзбекистон

«Хал? сўзи» мухбири Ўзбекистонда хизмат кўрсатган ирригатор, сув хўжалиги со? асида тани? ли мутахассис Исмоил Жўрабеков билан су? батлашди. Унда Оролбўйида амалга оширилаётган экологик тадбирлар, денгизнинг? уриган? исмида ўрмон барпо этиш ишларининг а? амияти, шунингдек, Орол денгизи билан юз берган? одисанинг сабаблари ва сабо? лари тў? рисида сўз борди.
«Тў? ри, илгари Орол муаммосини? ал этиш билан шу? улланилмаган, дея олмаймиз. Ўзбекистоннинг ўзида? ам, хал? аро ми? ёсда? ам, масалан, Оролни? ут? ариш хал? аро жам? армаси томонидан турли чора-тадбирлар кўрилган. Назаримда, Оролбўйидаги вазиятни ўнглаш билан Президент Шавкат Мирзиёев ташаббусига кўра, ани? ва комплекс тарзда шу? уллана бошладик. Давлатимиз ра? бари БМТ Бош Ассамблеяси минбаридан туриб, жа? он? амжамиятининг саъй-?аракатларини Орол фожиаси о? ибатларини енгиш учун фаол бирлаштиришга ча? ирди? амда ундан зарар кўрган а? олига ёрдам кўрсатиш бўйича? абул? илинган махсус БМТ Дастурини тўли??ажмда рўёбга чи? аришга даъват этди.
Хал? аро? амжамият Ўзбекистон етакчисининг ташаббусига? ўшилди. Мисол учун, БМТ? узурида Оролбўйи минта? аси учун инсон хавфсизлиги бўйича кўп томонлама шериклик асосида Траст фонди тузилди. Унга турли мамлакатлардаги донорлардан? удудда яшаётган а? олининг турмуш шароитларини яхшилашга? аратилган лойи? алар рўёби учун мабла? келиб туша бошлади.
Орол фожиасининг салбий о? ибатларига? арши курашда бош? а давлатларнинг кўмаги жуда му? им. Мазкур кенг кўламли ишга Ўзбекистоннинг ўзи бош бўлиши керак. Дар? а?и? ат, мамлакатимизда ушбу йўналишда? атор йирик лойи? алар фаол амалга ошириляпти. Масалан, Оролнинг? уриган? исмида саксовул экишга ало? ида эътибор бериляпти. Маълумотларга кўра, муста? иллик йилларида Оролбўйида саксовулзорлар 400 гектардан орти? майдонни ташкил этган. Аммо? амма кўчатлар? ам тутиб, ўсиб кетмаган.
Давлатимиз ра? бари томонидан 500 минг гектар ерга кўчат экиш топшири? и берилди. Шу кунларда оммавий ахборот воситалари ор? али барчамиз кўриб-кузатиб турганимиздек, Орол туби бўйлаб ўнлаб? айдов ва чопи? тракторлари ари? тортмо? да. Улар республикамизнинг барча вилоятларидан шу ерга жалб этилган. Тортилган ари? ларга 50 сантиметр чу? урликда саксовул экил­япти, яъни барча агротехника? оидаларига риоя? илинмо? да. Бу эса бир неча йилдан сўнг Орол? ум ўрнида миллионлаб дарахтлар ўсиши,?ум бўронини тўсиб? олишга? одир бўлган? а?и? ий чўл ўрмони — саксовулзор юзага келишига ишонч уй? отмо? да.
Мамлакатимизда Оролбўйида турмуш шароитларини яхшилаш бўйича белгиланган чора-тадбирларни рўёбга чи? аришга ало? ида эътибор берилмо? да. Жумладан, Мўйно? туманида барча талабларга жавоб берувчи замонавий тураржойлар барпо ­ этилади, ишлаб чи? ариш ва ­ ижтимоий объектлар? урилиб, зарур инфратузилма яратилади. Бугунги кунда ўша ерга? ар ­ сафар борганимда, катта ўзгаришларга гуво? бўляпман», — деди Исмоил Жўрабеков.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.