Отамуратов бухородаги учрашувда туризмни ривожлантиришнинг аамиятига тхталди — збекистон

Отамуратов бухородаги учрашувда туризмни ривожлантиришнинг а? амиятига тўхталди — Ўзбекистон

10 ноябрь куни Ўзбекистон «Миллий тикланиш» демократик партиясидан президентликка номзод Сарвар Отамуратов Бухоро вилояти сайловчилари билан учрашувди, хабар? илинди партия сайтида.
Номзод ўз сўзида туризм вилоят и? тисодиётини янада ривожлантиришда му? им ўрин тутишини айтиб ўтди. Туризм республиканинг барча? удудлари? атори Бухорода? ам бугунги кунда му? им бўлиб турган? ўшимча иш ўринларини яратиш, и? тисодий фаол а? олининг бандлигини ошириш, а? оли фаровонлигини юксалтириш? амда инфратузилмани ривожлантиришга хизмат? илишини таъкидлади.
Сарвар Отамуратов ўз сайловолди дастурида сайё? лик инфратузилмасининг янада ривожланишини, сайё? лар учун мўлжалланган объектларнинг? ар томонлама ма? бул бўлишини, транспорт ва ме? монхона хизматлари? амда сайё? лик логистикасини такомиллаштиришни, сайё? лик индустрияси билан бо? ли? хизматларнинг турли со? аларига замонавий ахборот технологияларини жорий этишни таъминлаш каби вазифалар белгиланганлигини ало? ида эътироф этди.
Номзод Бухоро тарихини янада мукаммал, холисона тад? и? этиш, ёш? адимшунос кадрлар тайёрлаш му? им ва долзарб масала саналишини таъкидлаб ўтди.
Номзод фикрига кўра, эрта турмуш ва эрта ту? ру? ларнинг олдини олиш борасида ани? ва таъсирчан чоралар кўриш, бу борадаги тар? ибот-ташви? от ишлари, жамоатчилик назоратини кучайтириш, а? олида эрта нико? га нисбатан муросасизлик туй? усини шакллантириш лозим.
Учрашувда «Миллий тикланиш» демократик партиясидан номзод баркамол авлод тарбияси? а?ида гапирар экан, ёшларнинг маънавий камолоти билан бир? аторда уларнинг жисмонан етуклигига? ам ало? ида эътибор? аратиш зурурлигини таъкидлади.

Оцените статью
Добавить комментарий