Отб рабарининг збекистонга ташрифи жаранида янги келишувлар имзоланди — збекистон

Отб ра? барининг Ўзбекистонга ташрифи жараёнида янги келишувлар имзоланди — Ўзбекистон

Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев 3 март куни Осиё тара??иёт банки президенти Такехико Накаони? абул? илди. Бу? а?да ЎзА хабар? илди.
Давлат ра? бари ме? монни? утлар экан, мамлакатимиз и? тисодиёти тармо? лари ва инфратузилмасини модернизация? илиш бўйича устувор дастур ва лойи? аларни амалга ошириш борасида Ўзбекистон ва Осиё тара??иёт банки ўртасидаги ўзаро манфаатли шериклик изчил ривожланиб бораётганини мамнуният билан таъкидлади.
Бугунги кунда? амкорлик портфели умумий? иймати 14 миллиард доллардан зиёдни ташкил этувчи 59 лойи? ани ўз ичига олган бўлиб, уларни молиялаштириш учун банкнинг 6 миллиард доллардан кўпро? мабла? и жалб? илинган.
Толлимаржон ва Тахиатош исси? лик электр станцияларида замонавий бу?-газ? урилмаларини барпо этиш, ю? ори вольтли электр узатиш линияларини модернизация? илиш,?ишло? жойларда намунавий уй-жой? уриш, мамлакатимизнинг турли? удудларида сув таъминоти тизими ва санитария объектларини реконструкция? илиш, Аму-Бухоро машина канали тизимини? айта тиклаш, Маро? анд-?арши темир йўлини электрлаштириш, кичик бизнесни, тадбиркорликни? ўллаб-?увватлаш ва бош? а лойи? алар Осиё тара??иёт банки иштирокида амалга оширилган ва амалга оширилаётган йирик лойи? алар сирасига киради.
Учрашувда 2017-2019 йилларга мўлжалланган? ўшма дастур доирасида амалий? амкорликни янада ривожлантириш ва унинг самарадорлигини ошириш масалалари му? окама? илинди.
А? оли, айни? са,?ишло? а? олиси турмуш даражасини ошириш, тадбиркорлик субъектларини? ўллаб-?увватлаш, аграр тармо? ни модернизация? илиш, йўл-транспорт инфратузилмаси, му? обил энергетикани ривожлантириш, энергия тежайдиган технологияларни жорий этиш ва бош? а йўналишларга? аратилган устувор лойи? аларни амалга ошириш му? им а? амият касб этиши таъкидланди.
ОТБ президенти самимий? абул ва ўзаро шериклик муносабатларини муста? камлашни? ўллаб-?увватлаётгани учун Президентга чу? ур миннатдорлик билдириб, Осиё тара??иёт банки Ўзбекистон билан кенг кўламли? амкорликни ривожлантиришга тайёрлигини таъкидлади.
ОТБ делегациясининг Ўзбекистон вазирликлари ва идораларида ўтказган учрашувлари якуни бўйича банкнинг 573 миллион долларлик мабла? ини жалб? илган? олда кичик бизнес, мева-сабзавотчилик со? алари, сув таъминоти тизими ва автомобиль йўллари инфратузилмасини ривожлантиришга доир 4 лойи? ани амалга ошириш бўйича келишувлар имзоланди.
Ўзбекистонга ташрифи давомида Такехико Накао Самар? анд, Бухоро ва Тошкент вилоятларида бўлиб, Осиё тара??иёт банки иштирокида амалга оширилган инвестиция лойи? аларининг натижалари билан танишди.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.