Озиш учун нима килиш керак — узбекистон

Озиш учун нима килиш керак — узбекистон

Кузгудир — аёл жинсий бир севимли мавзуси. а лакмус когоз афзалликлари ва арбоби камчиликлари курсатади каби эмас. акс чиройли ва нозик аёл хам мавжуд булса кайфият сифатида кутарилади. Ва у семиз арбоблари хузурида каттик ва гамгин булади ва бир икки жагнинг билан турибди. Агар иккинчи ривоятда бир ойна тасвирни курсангиз, эхтиёж чора куришга. Сизнинг идеал огирлиги эришиш учун, у Па кайта кашф килиш шарт эмас.
Бу уйгунлик учун тез ва осон йул ваъда кидирув остромоднйх хун англатади. Агар катъи назар, берилган эмас эди, нима ваъда, бир неча кун учун озиш мумкин эмас, унутманг. Сизнинг овкат хатти нормаллаштириш кам олти ой керак эмас, лекин натижа аник ва доимий булади. Маслахатлар куйидаги томонидан, сиз узок кутилган формасини эга булади, ёки хеч булмаганда унга якин олиш.
1. хисоблаш калория. Калория — пастга оксиллар, углеводлар ва ёглар энергия микдори дан, озик-овкат, энергия киймати хисобланади. озик-овкат купрок калория, тезрок улар танангизни тулдириш. Одатда калори кам, сабзавот каби, урнига товук оёги бодринг эган Мисол учун, сиз, тезрок оч олиш. одамлар хар бир тури кундалик калория истеъмол эга. Мен тезлигини фойдаланиш — Шу огирлиги колади; яна — яхши олиш, кам — сиз ингичка олиш.
Бу эрда оддий хисоблаш булди. албатта вазн газета, журналларда йукотиш ва, учун жуда куп фойдалари ташкари, Интернетда Агар стол калорияли озик-овкат топишингиз мумкин. Бу энергия киймати (моддалар сонини узгартириш, зиравор, ёг ъ, асал кушиб) фарк килиши мумкин, бир пиёла тайёрлаш учун купрок кийин. Бу вазиятда, унинг барча компонентларини энергия кийматини умумлаштириш, тахминий калорияли таомлар хисоблаш.
Ёш киз, у хар куни огирлиги саклаб колиш учун эмас, балки купрок 2000 дан калория таом учун керак булади. Слимминг кунига камида 2000 калория истеъмол килиш керак. Мана, бир неча исботи бор. бир аёл мухим энергия харажатларини талаб кийин иш булса, 2000 этарли булмайди. Шу хомиладор аёллар учун амал килади.
2. синдирилебилирлиgини текширинг Б. ЗХ. У. (Оксиллар, ёглар, углеводлар). калориялар сони — шундай ёмон эмас. Бу килограмм учун фойдали булган оксилларни, углеводлар ва ёглар фойдаланиш мухим ахамиятга эга. Углеводлар оддий ёки мураккаб булиши мумкин. Оддий углеводлар, урганиш, кескин тананинг ёг ъолиб келиши мумкин кондаги глюкоза даражасини ошириш. Улар шакар, ок нон, печене, кек, шоколад, карамел, шунингдек мева уз ичига олади.
Мураккаб углеводлар аста-секин глюкоза даражаси ошади хазм узок давом этади. энди сиз тулик колади, ва шунинг учун кам овкат. Улар кора ва кулранг нон, ёрмалар, сут ва сут махсулотлари топиш мумкин. Туйинган ёглар ва туйинмаган булинади. Туйинган ёглар богловчи кон шакли катта плакатларда бери, огирлиги ошириш ва ёг ъсифатида тупланадилар.
Сиз чучка, колбаса, пишлок, чипс, сарёг ъеб уларни истеъмол. уртача истеъмол туйинмаган ёг ъкислоталари бутунлай олиб, аксинча, организмда мухим вазифаларни ишламайди: мия ва асаб тизими хужайраларида шакллантиришда иштирок этади. Улар зайтун, хурмо, колза нефт, сут, кокос мойи, дон микроблар, ёнгок, Уруги топиш мумкин. Оксиллар аминокислоталардан иборат ва юкори сифат ва кимдан кам булади. Тулик оксиллар гушт, балик, тухум топилган.
Бузук — дон ва ловия махсулотлари, сой. узлари секин хазм килинган оксиллар, аммо бузук аминокислоталар секин тулик хазм. диэтерс окилона доирасида бутун дон, нухат, соя, ясмик, албатта ловия, овкат учун бу кадар мухим, шунинг учун.
Агар муътадил ва туйинмаган ёглар ва бузук оксил ва мураккаб углеводлар билан эйиш керак килограмм учун, унутманг. Ортикча эгулик, сиз нозик хеч качон.
3. озик-овкат микдори кузатиб туринг. Эхтимол, операция килиб семиз одамлар ошкозонни камайтириш учун, деб эшитганман. уларнинг ошкозон жуда катта, чунки, бу, энг яхши ечим булади. Бизнинг «писчеприомник» чузилган хусусиятига эга хакикатдир. Яна сиз эб, катта сизнинг ошкозон булади — вазн таржима килинган. Хойнахой, сиз байрамидан сунг, мен яна овкат истайман сезасиз. Бу ошкозон байрам пайтида чузиб, деб аслида келган «эб». кичик овкат 4-6 марта бир кун энглар — «писчеприомник» меъёр булади. килограмм учун, озик-овкат олимининг микдорини томоша.
4. иссик озик-овкат суюклик эб. Мом болаликдан ургатган биз бир иссик биринчи курслар бор: шурва, ош, карам шурва. Уларнинг холда, иккинчи ва эб ширин учун Давом этиш учун рухсат йук эди. Оналар мутлако тугри эди — иссик озик-овкат метаболизм такомиллаштириш, овкат хазм тезлаштиради. Ва биржа жараёни максадида булса — шунинг учун ракам нормал хисобланади. Тажрибалар Пархезшунослар сухомятку махсулотлари эган кура ошкозон хазм учун бу вязкообразная иссик озик-овкат кайла узок ишлади. энди сиз тулик колади, ва килограмм кушимча. килограмм учун, ош эб ишонч хосил килинг.
5. шошиб эманг. Бу нафакат сиз нима овкат, лекин кандай килиб буни булди. ГлавРецепт. Ру аллакачон тугри чайнаш мухимдир нима учун айтди. килограмм учун, аста-секин энглар. Олдин уни бирга ювиб, калдиргочни эган. Сулак озик-овкат кам битни йикитиш ферментларни уз ичига олади. ошкозон сулак буш массасини муомала килиш, шу яхширок хазм килинади. Сизнинг ошкозон-ичак йуллари азоб эмас, ва кондириш этарлича тез содир булади. Хар овкатдан сунг, улар тулган эди деб хис факат агар, 15-30 дакика кутиб туринг.
6. мева ва сабзавот овкат ишонч хосил килинг. Сабзавотлар ва мевалар ичак нормал ишлаши учун хисса ва холестерин микдорини камайтиради пархез тола уз ичига олади. Улар, шунингдек, калориялар паст ва витаминлар бой.
7. Жисмоний фаолияти хакида унутманг. Агар озиклантириш хатти гамхурлик олди булса, уларнинг мушаклар холатига хакида унутманг. жисмоний стресс мурожаат килиш, озишга. кундалик машклар дори колмасин. уйда мураккаб машкларни бажариш ёки спорт залига бориб уни хафтада 3 марта кифоя. эрталаб машклар бажаринг, яна харакат — вазн камайишига. килограмм учун, бу маслахатлар, барча килиш керак. Факат бу холда, сиз бир нозик арбоби келади. хеч иродаси кучи, муътадил хиссини ва озишга буюк орзу бор булса, хеч кандай жиддий пархез ва дори ёрдам бера олмайди. йодда билан ингичка усади.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.