Озоистон миллий банки айта молиялаш ставкасини 12 фоизга оширди — збекистон

?озо? истон миллий банки? айта молиялаш ставкасини 12 фоизга оширди — Ўзбекистон

?озо? истон Миллий банки дунё нефть бозорларидаги тушишлар сабабли молия тизими бар? арорлиги учун вужудга келган хатарлар ортидан? айта молиялаш ставкасини +/- 1,5 фоиз пункти коридорида 9,25 фоиздан 12 фоизгача оширди, дея хабар? илди РИА Новости ма? кама ра? бари Ерболат Досаевга таянган? олда.
Душанба куни? укумат ва Миллий банкнинг? ўшма баёнотида (PDF) дунё бозоридаги вазиятнинг салбий о? ибатларини камайтириш? амда респубикани и? тисодий-ижтимоий жи? атдан бар? арор ривожлантиришни таъминлаш учун зарур ресурслар мавжудлиги таъкидланди. Миллий банк инфляция тезлашувини чеклаш ва тенге курсининг? аддан зиёд волатиллигига йўл? ўймаслик учун? айта молиялаш ставкасини ошириш зарур бўлган? олатларга тайёр эканини маълум? илди.
Ерболат Досаев? айта молиялаш ставкасининг оширилиши макрои? тисодий ва молиявий бар? арорликни са? лаш, таш? и бозорларнинг ички нархлар ва долларлашув даражасига салбий таъсиридан ого? лантириш учун шароит яратишини? айд этиб ўтди.
Унинг сўзларига кўра, Миллий банк эркин сузиб юрувчи тенге айирбошлаш курси тарафдори эканлигини тасди? лайди.
window. Ya. adfoxCode. create({
ownerId: 324267,
containerId: ‘adfox_157805472798843542’,
params: {
p1: ‘cimkr’,
p2: ‘gpbz’,
slide: true,
visibleAfterInit: false,
insertAfter: ‘undefined’,
insertPosition: ‘0’,
stick: false,
stickTo: ‘auto’,
stickyColorScheme: ‘light’
}
});
var inpageAdTime = 0;
var inpageAdPeriod = 250;
function toggleInpageAd() {
if (inpageAdTime >= 120000) {
return;
}
setTimeout(function() {
var inpageAd = document. getElementById(‘adfox_157805472798843542’);
var inpageAdContainer = document. getElementById(‘adfox_157805472798843542_container’);
if (!inpageAd ||!inpageAd. innerHTML) {
if (inpageAdContainer. classList. contains(‘active’)) {
inpageAdContainer. classList. remove(‘active’);
} else {
toggleInpageAd();
}
} else {
if (!inpageAdContainer. classList. contains(‘active’)) {
inpageAdContainer. classList. add(‘active’);
}
toggleInpageAd();
}
}, inpageAdPeriod);
inpageAdTime += inpageAdPeriod;
}
toggleInpageAd();
«Газета. uz»да реклама
?озо? истон Миллий банки дунё и? тисодиёти ва хал? аро бозорлардаги вазиятнинг ривожланишини ди??ат билан кузатиб, мамлакат молия бозоридаги бар? арорликни таъсинлаш учун? ўшимча чораларни? абул? илиш зарур бўлган? олатларга тайёр.
Аввалро? «Газета. uz»?озо? истондаги вазиятнинг Ўзбекистон и? тисодиётига э? тимолий таъсирлари? а?ида ёзган эди (рус тилида).

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.