Паст курсаткичли лицейлар пилади — узбекистон

Паст курсаткичли лицейлар пилади — узбекистон

Паст курсаткичли лицейлар ёпилади — узбекистон

Укув-методик ва моддий-техник базаси замонавий талабларга жавоб бермайдиган, ОТМлардан узокда жойлашган, шунингдек таълим сифати ва ОТМларга битирувчиларнинг кириш курсаткичлари паст булган академик лицейлар тугатилади. Бу Узбекистон Президентининг 27 июлда кабул килинган «Олий маълумотли мутахассислар тайёрлаш сифатини оширишда иктисодиёт сохалари ва тармокларининг иштирокини янада кенгайтириш чора-тадбирлари тугрисида»ги карорида кузда тутилган.
Олий таълим муассасалари таркибида факатгина биттадан юкори илмий-педагогик салохиятга эга булган академик лицейлар колдирилади.
Уз фаолиятини давом эттирадиган академик лицейларга умумтаълим мактабларни битирган, истеъдодли ёшларни кабул килиш механизмлари 2018/2019 укув йилидан бошлаб жорий этилади.
Олий ва урта махсус таълим вазирлиги, урта махсус, касб-хунар таълим маркази ва Халк таълим вазирлигига бир ой муддат ичида «академик лицейларда таълим сифатини тубдан яхшилаш» ва битирувчиларнинг ОТМларга кириш курсаткичини ошириш буйича таклифлар тайёрлаш юклатилди.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.