Президент 2021 йилдан алла етиштириш бйича давлат буюртмасини бекор илди — збекистон

d0bfd180d0b5d0b7d0b8d0b4d0b5d0bdd182-2021-d0b9d0b8d0bbd0b4d0b0d0bd-d0b0d0bbd0bbd0b0-d0b5d182d0b8d188d182d0b8d180d0b8d188-d0b1d0b9d0b8 Все новости

Президент 2021 йилдан? алла етиштириш бўйича давлат буюртмасини бекор? илди — Ўзбекистон

2020 йил? осилидан бошлаб давлат буюртмаси асосида бошо? ли дон етиштириш амалиёти бос? ичма-бос? ич бекор? илинади. Бу президентнинг 6 мартдаги? арорида кўзда тутилган.
Жорий йилги? осилдан давлат харидлари доирасида тузилган контрактация шартномалари ми? дори? ар бир? алла етиштирувчи учун 25 фоизга камайтирилади.
2021 йил? осилидан бошлаб:
давлат томонидан? аллага харид нархини белгилаш амалиётидан тўли? воз кечилади;давлат хариди тўли? бекор? илинади? амда фермерлар ва бош? а корхоналар томонидан етиштириладиган? алла барча истеъмолчиларга, шу жумладан, донни? айта ишловчи корхоналар,?аллачилик кластерлари ва трейдерларга биржа савдолари ор? али ёки тў? ридан-тў? ри шартномалар (фьючерс, форвард ва бош? алар) асосида эркин нархларда сотилади;ички бозорда дон ва нон ма? сулотлари нархлари бар? арорлигини таъминлаш тадбирларини амалга ошириш учун зарур ми? дордаги дон Жам? арма томонидан фьючерс, форвард шартномалари асосида ёки биржа савдолари ор? али эркин нархларда харид? илинади;дон етиштирувчи хўжаликларни сифатли уру? лик билан таъминлаш ма? садида сертификатланган уру? лик етказиб бериш тизими са? лаб? олинади? амда 2021?2023 йилларда уру? лик етказиб бериш бос? ичма-бос? ич? ишло? хўжалиги вазирлиги? узуридаги Уру? чиликни ривожлантириш маркази таркибидаги уру? чилик кластерлари ва элита уру? чилик хўжаликлари,?аллачилик кластерлари зиммасига юклатилади.
?ишло? хўжалиги вазирлиги жа? он бозори, минта? авий биржалар нархларини та? лил? илган? олда,?ар йили 1 августга? адар келгуси йил? алла? осили учун кутилаётган минимал нархларни эълон? илади.
window. Ya. adfoxCode. create({
ownerId: 324267,
containerId: ‘adfox_157805472798843542’,
params: {
p1: ‘cimkr’,
p2: ‘gpbz’,
slide: true,
visibleAfterInit: false,
insertAfter: ‘undefined’,
insertPosition: ‘0’,
stick: false,
stickTo: ‘auto’,
stickyColorScheme: ‘light’
}
});
var inpageAdTime = 0;
var inpageAdPeriod = 250;
function toggleInpageAd() {
if (inpageAdTime >= 120000) {
return;
}
setTimeout(function() {
var inpageAd = document. getElementById(‘adfox_157805472798843542’);
var inpageAdContainer = document. getElementById(‘adfox_157805472798843542_container’);
if (!inpageAd ||!inpageAd. innerHTML) {
if (inpageAdContainer. classList. contains(‘active’)) {
inpageAdContainer. classList. remove(‘active’);
} else {
toggleInpageAd();
}
} else {
if (!inpageAdContainer. classList. contains(‘active’)) {
inpageAdContainer. classList. add(‘active’);
}
toggleInpageAd();
}
}, inpageAdPeriod);
inpageAdTime += inpageAdPeriod;
}
toggleInpageAd();
«Газета. uz»да реклама

Оцените статью
Добавить комментарий