Президент зафарободда нефтни айта ишлаш мажмуаси урилишига тамал тошини йди — збекистон

Президент зафарободда нефтни айта ишлаш мажмуаси урилишига тамал тошини йди — збекистон

Президент зафарободда нефтни? айта ишлаш мажмуаси? урилишига тамал тошини? ўйди — Ўзбекистон

Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев 27 апрель куни Жиззах нефтни? айта ишлаш мажмуаси? урилишига тамал тоши? ўйиш маросимида иштирок этди, деб хабар? илди ЎзА.
Зафаробод туманининг «Чим? ўр? он»?ишло? фу? аролар йи? ини? удудидаги замонавий нефтни? айта ишлаш комплексининг? иймати 2,2 миллиард доллар бўлиб, лойи? а йилига 5 миллион тонна нефть хомашёсини? айта ишлаш имконини беради.
Президентнинг? озо? истон ва Россияга давлат ташрифларида олиб борилган самарали музокаралар натижасида мажмуа учун хомашё я? инда барпо этиладиган нефть? увури ор? али етказиб келинади. Бу энергия ресурсларини етказиш харажатларини кескин камайтиради ва лойи? анинг и? тисодий самарадорлигини оширади. Мажмуанинг географик жойлашуви ишлаб чи? арилган ма? сулотни мамлакатнинг барча? удудларига ва экспортга минимал харажатлар билан етказиш имкониятини таъминлайди.
Заводда углеводород хомашёсини чу? ур? айта ишлаш бўйича энг замонавий, экологик ва энергетик жи? атдан самарадор технологиялар ўрнатилади. Улар асосида жа? он стандартларига жавоб берадиган мотор ва авиация ё? ил? иси, бензол, мазут, битум ва бош? а нефть ма? сулотлари ишлаб чи? арилади.
Авиация керосини ишлаб чи? ариш ми? дорини ошириш? аво кемаларимизнинг парвоз географиясини сезиларли даражада кенгайтириш, етакчи хорижий авиакомпаниялар билан муваффа? иятли? амкорлик ор? али йўловчи ва юк самолётларининг транзит рейсларини ошириш билан бир? аторда мамлакат авиация со? асини янада ривожлантириш имконини беради.
Мажмуанинг ишга туширилиши 2 мингдан зиёд, со? ага ало? адор ва хизмат кўрсатиш тармо? ларида? ўшимча 14 мингдан орти? кишининг бандлигини таъминлашга хизмат? илади.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.