Президент жаон банки делегациясини абул илди — збекистон

d0bfd180d0b5d0b7d0b8d0b4d0b5d0bdd182-d0b6d0b0d0bed0bd-d0b1d0b0d0bdd0bad0b8-d0b4d0b5d0bbd0b5d0b3d0b0d186d0b8d18fd181d0b8d0bdd0b8-d0b0 Все новости

Президент жа? он банки делегациясини? абул? илди — Ўзбекистон

Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев 18 январь куни Жа? он банки бош ижрочи директори Кристалина Георгиева бошчилигидаги делегацияни? абул? илди, дея хабар берди давлат ра? бари матбуот хизмати.
Ушбу нуфузли хал? аро молиявий институт делегацияси таркибига Жа? он банкининг вице-президенти Сирил Мюллер, минта? авий директори Лилия Бурунчук, ижрочи директори Вернер Грубер? амда банкнинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси ра? бари Хидеки Мори? ам киритилган.
Давлат ра? бари ме? монларни самимий? утлар экан, Ўзбекистон ва Жа? он банки гуру? и ўртасидаги мамлакат и? тисодиётининг турли тармо? ларида устувор инвестиция лойи? аларини амалга оширишга? аратилган шериклик изчил ривожланиб бораётганини ало? ида таъкидлади.
Ўтган йили Тошкент ва Нью-Йорк ша? арларида банк ра? барияти билан бўлиб ўтган очи? ва амалий учрашувлар ўзаро? амкорликни кенгайтириш, уни сифат жи? атдан янги бос? ичга кўтаришга хизмат? илгани? айд этилди.
Ўзбекистон Республикаси Жа? он банкига 1992 йилда аъзо бўлган. Ўзаро? амкорликнинг ўтган даврида умумий? иймати 2,9 миллиард доллардан зиёд имтиёзли кредит мабла? лари жалб? илинган? олда, 30 дан орти? лойи? а амалга оширилди ва бу борадаги ишлар давом эттирилмо? да.
Ангрен — Поп электрлаштирилган темир йўл линиясининг? урилиши, энергетика ва саноат объектларида замонавий ва энергиятежамкор технологияларни жорий этиш, транспорт инфратузилмасини ривожлантириш, аграр тармо? сало? иятини ошириш, сув ресурсларини бош? ариш ва сув таъминотини яхшилаш, шошилинч тиббий ёрдам тизимини модернизация? илиш, таълим со? асини такомиллаштириш? амда мамлакатимизнинг деярли барча? удудларини? амраб олган бош? а кўплаб лойи? алар шулар жумласидан.
Учрашувда 2017?2021 йилларга мўлжалланган? аракатлар стратегиясига мувофи? мамлакатни ривожлантиришнинг устувор йўналишлари доирасидаги шерикликни янада кенгайтириш масалалари му? окама? илинди.
Жа? он банкининг узо? муддатли молиявий ресурсларини жалб? илган? олда инвестиция лойи? аларини сифатли ва ўз ва? тида тайёрлаш, уларни самарали амалга ошириш масалаларига ало? ида эътибор? аратилди.
?ишло? хўжалиги, транспорт ва логистика, ижтимоий инфратузилма ва коммунал хўжаликни модернизация? илиш, молия секторини ривожлантириш, ил? ор технологиялар, давлат ва хусусий сектор шериклиги механизмларини жорий этиш, бизнесни? ўллаб-?увватлаш со? аларидаги лойи? алар, тиббиёт ва таълимдаги дастурларни амалга ошириш? амкорликнинг устувор йўналишлари этиб белгиланган.
Жа? он банки бош бош? арувчи директори Кристалина Георгиева Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевга самимий? абул учун миннатдорлик билдириб, Жа? он банки президенти Жим Ёнг Кимнинг эзгу тилакларини етказди.
Жа? он банки вакиллари Ўзбекистонга амалга оширилаётган, барча со? а ва йўналишларни? амраб олган исло? от ва ўзгаришларнинг янги бос? ичига юксак ба? о бердилар. Буларнинг барчаси мамлакатнинг узо? исти? болга мўлжалланган бар? арор ижтимоий-и? тисодий тара??иётига, а? оли фаровонлигини изчил оширишга муста? кам замин бўлаётгани таъкидланди.
Кристалина Георгиева Жа? он банки устувор миллий ва минта? авий лойи? аларни амалга ошириш доирасида Ўзбекистон билан кенг ми? ёсли шерикликни янада кенгайтиришга тайёр эканини билдирди.

Оцените статью
Добавить комментарий