Рухсат берувчи жаранларни исартириш таклиф этилмода — збекистон

d180d183d185d181d0b0d182-d0b1d0b5d180d183d0b2d187d0b8-d0b6d0b0d180d0b0d0bdd0bbd0b0d180d0bdd0b8-d0b8d181d0b0d180d182d0b8d180d0b8d188 Узбекистон

Рухсат берувчи жараёнларни? ис? артириш таклиф этилмо? да — Ўзбекистон

Ўзбекистон Адлия вазирлиги? укуматнинг лицензия ва рухсат берувчи жараёнларни? ис? артириш ва соддалаштириш тў? рисидаги? арори лойи? асини эълон? илди.?ужжат Президентнинг 5 октябрдаги тадбиркорлик фаолиятининг жадал ривожланишини таъминлашга, хусусий мулкни? ар томонлама? имоя? илишга ва ишбилармонлик му? итини сифат жи? атидан яхшилашга доир? ўшимча чора-тадбирлар тў? рисидаги фармони ижроси юзасидан ишлаб чи? илди.
?арор лойи? асида 2017 йил 1 апрелдан лицензияланувчи фаолият турлари ва тадбиркорлик фаолияти со? асида рухсат берувчи жараёнларни бирлаштириш йўли билан бекор? илинувчи жараёнлар рўйхати, шунингдек, 1 июлдан лицензиялар ва рухсат берувчи характерга эга? ужжатларни расмийлаштириш муддати? ис? арадиган фаолият турлари рўйхати таклиф этилмо? да.
1 июлдан бошлаб ало? ида фаолият турларини лицензиялаш бўйича вазифаларни Вазирлар Ма? камасидан мутасадди давлат органларига ўтказиш режалаштирилмо? да. Бундан таш? ари, агарда лицензияловчи орган аризани кўриб чи? иш муддати давомида лицензияни бермаса ёки уни беришни рад этмаса, у? олда мурожаат этувчи лицензияловчи органни ёзма ого? лантирган? олда лицензия олишни ма? сад? илган фаолиятини амалга ошириш? у?у? ига эга бўлади.
?арор лойи? аси му? окамаси 2017 йил 11 январга? адар давом этади.

Оцените статью
Добавить комментарий