Рза иммун тизимини тиклайди — збекистон

d180d0b7d0b0-d0b8d0bcd0bcd183d0bd-d182d0b8d0b7d0b8d0bcd0b8d0bdd0b8-d182d0b8d0bad0bbd0b0d0b9d0b4d0b8-d0b7d0b1d0b5d0bad0b8d181d182d0be Узбекистон

Рўза иммун тизимини тиклайди — Ўзбекистон

«Ислам и наука» сайтидан Гўзал таржимаси
РЎЗА ИММУН ТИЗИМИНИ ТИКЛАЙДИ
Абу Зарр розиялло? у ан? удан ривоят? илинади:
«Набий соллалло? у алай? и васаллам:
«Ким? ар ойдан уч кун рўза тутса, йил бўйи рўза тутганга тенгдир. Бас, Алло? азза ва жалла бунинг тасди? ини Ўз Китобида нозил? илди: «Ким бир яхшилик келтирса, унинг учун ўн баробари бор». Бир кун ўн кунга тенг», дедилар (Имом Термизий ривоят? илган ва са? и?, деган).
Мил? он ал-?айсий розиялло? у ан? удан ривоят? илинади:
«Расулулло? соллалло? у алай? и васаллам бизларга ойларнинг ўн уч, ўн тўрт ва ўн бешининг рўзасини тутишни амр? илар эдилар ва: «Улар худди йил бўйига ўхшар», дер эдилар» («Сунан» эгалари ривоят? илганлар).
Термизийнинг лафзида:
«Агар бир ойдан уч кун рўза тутсанг, ўн уч, ўн тўрт ва ўн бешни тут», дейилган.
?адисларга биноан, киши? ар ойнинг ўртасида 3 кун рўза тутиши катта ажрларга баробар экан. Жанубий Каролина университетининг олимлари бу? а?и? атнинг бош? а тарафини? ам ани? лашди.
Иммун тизими – оддий одамлар ва шифокорлар орасида? али кенг ёритилмаган мавзудир. Одамларнинг аксарияти шамоллаганда ёки бирор касаллик билан хасталанганда хал? табобатини унутиб, дори воситаларига мурожаат? иладилар. Ва? оланки, бир оз ва? т ўтгач, касаллик доираси кенгайган? олда яна? айталайди.
Иммун тизими сустлашган кишилар учун уни? айта тиклашга хал? табобатида бир? анча фойдали масла? атлар мавжуд. Улар орасида иммун тизимини тикловчи энг яхши восита бор экани я? инда олимлар томонидан ани? ланди.
Жанубий Каролина университети олимларининг тад? и?отлари шуни кўрсатдики, о??он таначалари, яъни лейкоцитлар иммун тизимининг? аракатланишига ёрдам бериш билан бирга рўза тутиш ор? али тикланар? ам экан. Яъни рўза тана? ужайраларининг лейкоцитлар ишлаб чи? аришига таъсир? илади. Улар эса ўз навбатида инфекцияга? арши курашишда ёрдам беради. Демак,?ар ойда тутиладиган 3 кунлик рўза организм иммун тизимининг муста? камлигини таъминлаши маълум бўлмо? да!

Оцените статью
Добавить комментарий