Сенат 27 май куни 10-ялпи йигилишини утказади — узбекистон

Сенат 27 май куни 10-ялпи йигилишини утказади — узбекистон

Сенат 27 май куни 10-ялпи йигилишини утказади — узбекистон

Узбекистон Олий Мажлиси Сенатининг унинчи ялпи мажлиси 27 май куни чакирилади. Бу хакда парламент юкори палатаси ахборот хизмати хабар килди.
Ялпи мажлис кун тартибига катор конунлар, жумладан «Узбекистон Республикаси Конституциясининг айрим моддаларига узгартишлар киритиш тугрисида (80, 93, 108 ва 109-моддаларига)»ги, «Узбекистон Республикасининг Конституциявий суди тугрисида»ги, «Суд ва Узбекистон Республикаси Олий суди хузуридаги Суд конунчилигини демократлаштириш ва либераллаштириш хамда суд тизими мустакиллигини таъминлаш буйича тадкикот маркази ходимларининг мансаб даражалари тугрисидаги низомга узгартиш ва кушимчалар киритиш хакида»ги ва бошкалар киритилган.
Сенаторлар бир катор халкаро шартномалар ва конвенцияларни ратификация килиш тугрисидаги конунларни, жумладан «Узбекистон Республикаси билан Туркманистон уртасидаги стратегик шериклик тугрисидаги Шартномани (Ашхобод, 2017 йил 6 март) ратификация килиш хакида»ги Узбекистон Конунини хам куриб чикади.
Бундан ташкари, Хоразм вилоятининг Хива шахри ва Хива туманининг чегараларини узгартириш, Хива ва Шахрисабз шахрини вилоят буйсунувидаги шахарлар туркумига киритиш тугрисидаги, шунингдек Жиззах вилоятининг Зомин ва Зарбдор туманлари чегараларини узгартириш тугрисидаги масала хам
Сенаторлар ташки ишлар вазирининг ташки иктисодий алокаларни ривожлантириш, чет эл инвестицияларини жалб килиш буйича Ташки ишлар вазирлиги томонидан амалга оширилган ишлар, шунингдек бу сохадаги истикболлар тугрисидаги хисоботини хам тинглайди.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.