Сепкилни йотиш — ниоблари — збекистон

Сепкилни  йотиш — ниоблари — збекистон

Сепкилни йў? отиш — ни? облари — Ўзбекистон

Сепкил биринчи марта бола 5-6 ёшлик пайтидаё? кўринади. Катта бўлган сари сепкиллар сони камая боради. 35-40 ёшдан кейин эса бутунлай йў? олиб кетади. Терини о? артириш ма? садида? ўлланиладиган кўпгина ё? ли суртмалар тери юза? аватини ундаги до? билан бирга кўчириб туширади. Биро? сепкилни ишлаб чи? арадиган? ужайралар терининг анча чу? ур? аватига жойлашган бўлади. Шунинг учун терини о? артирувчи кремлар фа? ат ва? тинча ёрдам беради:?уёш нурлари таъсирида до? ишлаб чи? арадиган? ужайралар янада фаол ишлайди ва сепкил та? ин тошиб кетади. Мана шунинг учун? ам, аввало, юзни? уёшдан асраш лозим.
Тери ё? ли ёки нормал бўлса, о? артириш учун бодринг, лимон,?ати?, петрушка? айнатмаси? ам ишлатиш мумкин.
Юзга? ати? суриб? ўйиб, 15-20 да? и?адан кейин или? сувда ювиш фойдали.
Бодринг ёки лимонни кесиб? ўйиб, кунига бир неча марта юзингизга иш? алаб суртинг, бироз ва? тдан сўнг или? сувда ювинг.
Бир бо? петрушкани ярим литр сувда? айнатинг ва у билан юзингизни ювинг.
* * *
Олмали ни? об: икки? афтада 1 марта яримта олма майдаланиб, 1 ош? оши? асал, 1 чой? оши? аскарбин кислота ва 20 мл ўсимлик ё? и аралаштирилади. 10 да? и?а юзда туради.
* * *
Ярим ош? оши? ялпиз барглари устига 1 стакан сув? уйиб, 1 чой? оши? лимон шарбати солинади, бир кеча-кундуз тиндирилгач,?ар куни юз артилади.
* * *
2 та бодринг майда? ир? издан ўтказилади. 1 ош? оши? сметана? ўшилади. Юзда 20-25 да? и?а тургач, исси? сувда намланган пахта билан артиб олинади.
* * *
Тухум о? ини 1 ош? оши? шакар билан аралаштириб, кўпиргунча юзга сурилади. Ни? об? уригач, или? сувда ювилади.
* * *
Бир чой? оши? асалга шунча ми? дорда бирор хил ози? лантирувчи крем? ўшасиз. Бир неча томчи лимон шарбати томизиб, обдон аралаштиринг.?осил бўлган массани юзга суртиб, ярим соатча ва? т ўтгач, ювиб ташланг.?арабсизки, юзингиз тини? ва чиройли бўлади.
* * *
Икки ош? оши? исси? сутга икки ош? оши? асал солиб тайёрланган аралашма? ам юз терисини силли? лаштиради.
* * *
Юз ва пешонадаги ажинларни йў? отиш учун икки ош? оши? асални исси? да эритиб, озгина бу? дой унининг кепаги ва яримта лимон сувини? ўшасиз. Сўнг бу аралашма юзга суриб? ўйилади.
* * *
Юзингизга? уснбузар тошди. Ундан? утулиш йўли осон. Икки ош? оши? асални? айно? бу? да эритасиз. Сўнг мойчечак гули солиб,?айнатилган 1 литр сув билан аралаштирасиз. Уни о? зи бекиладиган шиша идишга солиб,?уёш нури тушмайдиган сал? ин жойда асранг. Бу аралашмани истаган ва? ингизда юзга суриб юришингиз мумкин.
* * *
Икки ош? оши? сузмага шунча ми? дорда асал? ўшасиз. Уни юзга суриб, ярим соатча ва? т ўтгач, исси? ро? сувда ювиб ташлайсиз. Бунда юз териси да? алликлардан холи бўлади.
* * *
15-20 г ачит? и (дрожа)га 1 чой? оши? лимон суви солинади. Аралаштиришни тўхтатмасдан? ую??олатга келгунича сут? ўшилади. Пахта ёрдамида юзга сурилади. 20 да? и?адан сўнг или? сувда ювилади. Бу муолажа? афтада икки марта такрорланади.
* * *
Тухумнинг о? ини кўпиртириб, юзга 20-30 да? и?ага суриб? ўйилади.
* * *
?ати? юзга кеч? урун сурилиб, эрталаб совунлаб ювилиши керак.
* * *
?аво исси? фаслларда эрталаб сову? сувда ювиниш фойдали. Бундай сув юзни тозалаб, терини таранглаштиради. Кеч, ётиш олдидан или? сувда ювиниш асабларни юмшатади, уй? у ча? иради.
* * *
Хал? табобатида ба? лажон юздаги до? ларни кетказиши билан? ам? адрланган. Бунинг учун ба? лажонни ўртасидан кесиб, бир неча кун давомида юзга суртиш кифоя.
* * *
Клеопатра усули: 1 ош? оши? асал, 1 ош? оши? ун, 1 чой? оши??аймо? (?уру? терилар учун) ёки бир неча томчи лимон (ё? ли терилар учун) –?амма масалли? яхшилаб аралаштирилади. Бу ни? об юз терисини тозалаб,?он айланишини яхшилайди. Уни юз ва бўйин терисига суртиб, 20-25 да? и?адан сўнг или? сувда ювиб ташланади. Мазкур муолажани? афтасига 1-2 марта такрорлаб туриш лозим.
* * *
Тарвуздан ни? об: 1 та тухум сари? ига 1 ош? оши? тарвуз шарбати? ўшилиб, яхшилаб аралаштирилади. Юзга суртиб, 10-20 да? и?адан сўнг ювилади. Тарвуз сал? иган терини таранглаштиради, рангни тини? лаштиради.
* * *
Яшартирувчи ни? об: 1 ош? оши? ачит? и, 1 ош? оши? сметана ёки? аймо?, 1 ош? оши? истеъмол содаси, 1 ош? оши? или? сув –?аммаси яхшилаб аралаштирилади. Ни? об бўйин ва юзга суртилиб, 15 да? и?адан сўнг ювилади. Ни? об? уригунча кутиш шарт эмас.
* * *
Яримта помидорни? ар куни юз ва бўйинга суркаш керак.
* * *
1 ош? оши??ир? ичдан ўтказилган олма, 1 чой? оши??аймо? яхши аралаштирилади. Сўнг ни? об? илиб юзга суртилади.
* * *
Ё? ли тери учун ни? об: яримта олма бўт? асига 1 та тухум о? и, крахмал? ўшилади ва тоза юз терисига 15 да? и?а суриб? ўйилади. Сўнг кукун туширилиб, или? сув билан ювилади,?айнаган сув бўлса, янада яхши.
* * *
Атир совун билан юзни ювиш ярамайди. Кеч? урун эса чой билан артган маъ? ул.
* * *
Тунги кремларни кеч? урун 10-15 да? и?а сурган яхширо?.?о? оз салфетка шимдириш керак

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.