Шавкат мирзиев бир макон бир йл форумида иштирок этмода — збекистон

Шавкат мирзиёев бир макон, бир йўл форумида иштирок этмо? да — Ўзбекистон

Пекинда 14 май куни «Бир макон, бир йўл» хал? аро форуми иш бошлади. Унда Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев иштирок этмо? да, деб хабар? илди ЎзА.
Асосий ташаббускори Хитой бўлган ушбу лойи? а икки ва кўп томонлама ало? алар механизмларини янада муста? камлаган? олда, хал? аро? амкорлик ва тара??иётнинг янги моделларини шакллантириш ва илгари суришни назарда тутади.
Бу лойи? ада Ўзбекистоннинг иштироки му? им а? амият касб этади. Буюк ипак йўлининг марказида жойлашган юртимиз давлатлараро савдо-и? тисодий ва маданий ало? аларни муста? камлашда катта ўрин тутган.
Буюк ипак йўли бўйлаб ривожланиш тенденцияларини давом эттириш, и? тисодий? амкорликнинг янги механизмларини ишлаб чи? иш, жалб этилган давлатларнинг и? тисодий тара??иёти, турли цивилизациялар ўртасидаги ало? аларни муста? камлаш, тинчлик ва бар? арор ривожланишга кўмаклашиш мазкур форумнинг асосий ма? садидир.
Форумда 30 га я? ин мамлакатдан давлат ва? укумат ра? барлари, 130 га я? ин мамлакат вакиллари иштирок этмо? да. Анжуманда БМТ Бош котиби, Жа? он банки президенти ва бош? а хал? аро ташкилотлар вакиллари? ам? атнашмо? да.
Форумни Хитой Хал? Республикаси Раиси Си Цзиньпин очди. Хитой ра? бари форумда иштирок этаётган барча давлат ра? барларига миннатдорлик билдириб, мазкур лойи? анинг а? амияти, ма? сад ва вазифалар? а?ида сўзлади.
«Ўн минглаб ча? ирим масофага чўзилган? адимги Ипак йўли минг йиллар давомида Ипак йўли рухини шакллантирган, — деди у. — Тинчлик ва? амкорлик, очи? лик ва инклюзивлик, бир-бирига таъсир кўрсатиш ва ўзаро манфаатдорлик — Ипак йўли рухининг асосини ташкил этади».

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.