Шавкат мирзиев каттакургон дала-укув майдонида харбий машкларни кузатди — узбекистон

d188d0b0d0b2d0bad0b0d182-d0bcd0b8d180d0b7d0b8d0b5d0b2-d0bad0b0d182d182d0b0d0bad183d180d0b3d0bed0bd-d0b4d0b0d0bbd0b0-d183d0bad183d0b2 Все новости

Шавкат мирзиёев каттакургон дала-укув майдонида харбий машкларни кузатди — узбекистон

Узбекистон Президенти, Куролли Кучлар Олий Бош Кумондони Шавкат Мирзиёев 28 август куни Жануби-гарбий махсус харбий округ кушинларининг жанговар тайёргарлик режасига мувофик «Каттакургон» дала-укув майдонида утказилган оператив тактик машкларни кузатди, деб хабар килди УзА.
Мазкур дала-укув майдонида Мудофаа вазирлиги кушинлари томонидан душман тахдидини кайтариш ва уни йук килишга доир машгулотлар бир-бирига боглик булган жами олтита жанговар харакатлар эпизоди ва учта алохида эпизодда намойиш этилди. Ватан химоячилари барча вазифаларни муваффакиятли бажарди.
Давлат рахбари харбий мутахассислар билан сухбатлашди. Харбийларни хар томонлама куллаб-кувватлаш, уларнинг хизмат ва хаёт шароитларини яхшилаш, билими ва маънавиятини юксалтириш масалаларига эътибор каратилди. Шавкат Мирзиёев миллий армиямиз моддий-техник таъминоти билан шугулланадиган алохида тузилма ташкил этиш зарурлигини таъкидлади.
Президент Мудофаа вазирлиги кушинларида кулланиб келинаётган харбий техника ва курол-аслахалар, яъни зирхли техникалар, артиллерия куроллари, мотоукчи булинмаларидаги автомобиллар, разведка ва алока воситалари билан танишди.

Оцените статью
Добавить комментарий