Шавкат мирзиев олмазор туманига ташриф буюрди — збекистон

d188d0b0d0b2d0bad0b0d182-d0bcd0b8d180d0b7d0b8d0b5d0b2-d0bed0bbd0bcd0b0d0b7d0bed180-d182d183d0bcd0b0d0bdd0b8d0b3d0b0-d182d0b0d188d180 Все новости

Шавкат мирзиёев олмазор туманига ташриф буюрди — Ўзбекистон

Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев 21 апрель куни Олмазор туманида бўлди, деб хабар? илди ЎзА.
Давлат ра? бари мазкур туманда барпо этиладиган янги савдо маркази ва кўп? аватли уйлар лойи? алари билан танишди.
Нурафшон ва Форобий кўчалари кесишган жойда уч? аватли «Эски ша? ар» савдо маркази барпо этилади. Бу ерда харидорларга? улайликлар яратиш ма? садида кафе, галерея, болалар ўйин майдончалари, автомобиллар тўхташ жойи ва бош? а объектлар? урилади. Марказнинг 2018 йил Наврўз байрами арафасида ишга туширилиши режалаштирилган.
Президент марказнинг учинчи? аватида «Китоб олами» дўкони ва миллий кино санъати хазинасидан ўрин олган фильмлар намойиш? илинадиган кинозал барпо этиш кераклигини таъкидлади.
Тошкент ша? рида кўп? аватли арзон уйлар? уриш кўламини кенгайтириш дастури доирасида Кичик? ал? а йўли ва? орасарой кўчаси кесишган? удудда 7?аватли 800 хонадонга мўлжалланган 12 турар жой барпо этиш бўйича лойи? а ишлаб чи? илди. Уйларни? уриш учун 5 гектардан зиёд ер ажратилади.
Давлат ра? бари? ич? ири? канали бўйида бунёд этиладиган янги маданият ва истиро? ат бо? и лойи? аси билан? ам танишди. Мазкур бо? ни а? оли фарзандлари билан сайр? иладиган,?орди? чи? арадиган масканга айлантириш, бунда Тошкентнинг? адимий анъаналарини? исобга олиш лозимлиги ало? ида таъкидланди.
Шавкат Мирзиёев «Табассум» ма? алла фу? аролар йи? инида бўлиб, ма? алла? аёти билан танишди, а? оли билан муло? от? илди. Ма? алладаги 27 кўп? аватли уйда 5 минг 300 дан зиёд а? оли исти? омат? илади. Я? инда ма? алла? удудида болалар майдончаси, мини-футбол майдони? урилиб, фойдаланишга топширилди.?озирда бош? а объектлар? урилиши давом эттирилмо? да.
«?ар бир ра? бар одамларнинг дардига? уло? солиши, муаммоларини? ал? илиши, бир сўз билан айтганда, уларни рози? илиш ташвиши билан ишлаши керак», — деди давлат ра? бари.
Шавкат Мирзиёев Талабалар ша? арчаси? удудида? уриладиган ахборот-ресурс маркази лойи? аси билан танишди. Мажмуа электрон-ресурслар, даврий адабиётлар, мутолаа, мультимедиа ва конференция залларини ўз ичига олади. Ушбу имкониятлардан ОТМ, ўрта махсус таълим масканлари ў? увчи ва талабалари, профессор-ў? итувчилари фойдаланишлари мумкин.
Президент мажмуани Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги? узуридаги Ўзбекистон талабаларининг Миллий илмий-маърифий маркази тарзида ташкил этиш зарурлигини таъкидлади. Марказ атрофида бо? барпо этилади, Ўзбекистон ва жа? он мутафаккирларининг бюстлари ўрнатилади.
Шавкат Мирзиёев «Оникс Тошкент » масъулияти чекланган жамиятига ташриф буюрди. Корхона Марказий Осиёда ягона бўлиб, бир суткада 20 тонна натрий-кальцийлик замонавий шиша идишлар ишлаб чи? аради. Шу ерда 2017?2018 йилларда Олмазор туманининг саноат ва хизматлар со? асини ривожлантириш бўйича лойи? а та? димоти бўлди. Унда а? олини тадбиркорликка жалб? илиш, касб-?унар коллежлари битирувчиларини иш билан таъминлаш, бўш турган ва? урилиши тугалланмаган бино ва иншоотлардан самарали фойдаланиш кўзда тутилган.
Шундан сўнг Президент тумандаги Имом Термизий жомеъ масжидида бўлди. Мутасаддиларга масжидни реконструкция? илиш бўйича топшири? лар берилди.
Олмазор тумани бўйлаб сафар якунида Шавкат Мирзиёев Тошкент ва туманлари? окимлари,?атор вазирлик ва ма? камалар ра? барлари? амда жамоатчилик вакиллари иштирокида йи? илиш ўтказди.

Оцените статью
Добавить комментарий