Шавкат мирзиев янги ув йилига тайргарлик жарани билан танишди — збекистон

Шавкат мирзиев янги ув йилига тайргарлик жарани билан танишди — збекистон

Шавкат мирзиёев янги ў? ув йилига тайёргарлик жараёни билан танишди — Ўзбекистон

Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев 16 август куни таълим тизимидаги исло? отларнинг бориши бўйича ўтказилган мажлисда янги ў? ув йилига тайёргарлик ишлари билан танишди, деб хабар берди ЎзА.
Мажлисда умумтаълим мактаблари ва ўрта махсус, касб-?унар таълими, олий таълим муассасалари ўртасида ўзаро интеграция, 11 йиллик ўрта таълим тизимини жорий этиш, ўрта махсус, касб-?унар таълими тизимини исло??илиш, янги очилган олий таълим муассасалари, филиаллар фаолиятини ташкил этиш му? окама? илинди. Президент олий ва ўрта махсус таълим вазири Ином Мажидов, Ўрта махсус, касб-?унар таълими маркази директори Муродилла Холму? амедов, хал? таълими вазири Улу? бек Иноятов ва уларнинг ўринбосарларининг? исоботларини тинглади.
Белгиланган вазифага мувофи?, умумтаълим мактаблари 9-синф битирувчиларини ўз хо? ишига кўра 10-синфда ў? ишини давом эттириши, ўрта махсус, касб-?унар таълими муассасаларига? амраб олиш ишлари изчил давом этмо? да.
Ў? ув режасига кўра, 10-синф ў? увчилари? афтада 5 кун умумтаълим фанларини ва 1 кун касбга доир фанларни ўрганиши белгиланди. Касб-?унар коллежларидан узо? масофада жойлашган 2703 та мактаб учун 1103 та мактабда, 6956 мактаб учун эса 615 та коллежда ў? ув-ишлаб чи? ариш мажмуалари ташкил этилади.
Мактабларда 10-синф очилиши муносабати билан 22 минг ў? итувчига э? тиёж юзага келади. Шуларнинг 9,5 минг нафари олий таълим муассасалари битирувчилари? исобидан, 13 минг нафари лицей ва коллежлар ў? итувчиларини жалб этиш? исобидан? оплаш режалаштириляпти.
2017?2018 ў? ув йилидан бошлаб 10-синфларда дарс берадиган 116 минг нафар ў? итувчининг? ис? а муддатли малака ошириши курслари йўлга? ўйилди.
10-синф ў? увчилари учун 8,5 миллион нусха дарслик ва ў? ув-методик? ўлланмалар чоп этилиб, айни пайтда таълим муассасаларига етказилмо? да.
Таълим муассасаларини янги ў? ув йилига тайёрлаш бўйича вертикал тизим яратилиб, вазирликдан? удудларга 14 нафар,?удудий хал? таълими бош? армаларидан туман ва ша? арларга 195 нафар, туман ва ша? ар хал? таълими бўлимларидан? ар бир мактабга масъуллар бириктирилди.
Бу йил 1-синфга? абул? илинадиган 650 минг нафар ў? увчи учун «Президент сов? аси» сифатида 12 номдаги ў? ув? уроллари солинган мактаб сумкалари тайёрланиб, жойларга тўли? етказилди.
Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Ўрта махсус, касб-?унар таълими маркази? амкорлигида и? тидорли ва? обилиятли ў? увчиларни танлаб олиш ва уларни олий таълим муассасаларига ма? садли тайёрлашни ташкил этиш учун? ар бир олий таълим муассасаси? узурида биттадан академик лицей очиш ва фаолиятини йўлга? ўйиш ишлари олиб борилмо? да.
Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан мутасадди вазирлик ва идоралар ра? барларига 25 августга? адар барча таълим муассасаларини янги ў? ув йилига ва куз-?иш мавсумига сифатли тайёрлаш? амда Инвестиция дастурига киритилган таълим объектларида олиб борилаётган? урилиш-таъмирлаш ва жи? озлаш ишларини якунлаш, кўрилган барча масалалар юзасидан тегишли? арорлар лойи? аларини тайёрлаш бўйича мутасадди ташкилотлар ра? барларига кўрсатма ва топшири? лар берилди.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.