Shom namozi — ozbekiston

Shom namozi — ozbekiston

Shom namozi — o’zbekiston

ShOM NAMOZINI O’K’ISh TARTIBI
Shom namozi 5 rakatdan iborat:
3- rakat farz,
2- rakat sunnat
Shom namozining farzi:
“Alloh Taoloning rozili-
gi uchun shom namozining farzini o’k’ishga niyat k’ildim” deb
bomdod namozida o’k’ilgandek ikki rakat o’k’iladi. Ikkinchi
rakat ohirida o’tirgandan so’ng “attaxiyot” o’k’iladi. Keyin
“Allohu Akbar” deb uchinchi rakatga turiladi. Uchinchi ra-
katda “Bismillaxir roxmanir roxiym”, “Al Fotixa” surasi
o’k’iladi. Rakat so’ngida esa Attaxiyot”, “Allohumma solli”,
“Allohumma barik” va “Robbana atina” duolari o’k’ilib sa-
lom beriladi.
Shom namozining sunnati:
“Alloh Taoloning rozili-
gi uchun shom namozining ikki rakat sunnatini o’k’ishga niyat
k’ildim”. Shom namozining ikki rakat sunnati bomdod namo-
zining sunnati bilan bir hil o’k’iladi.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.