Skypower global рабари збекистон президентига мурожаат илди — збекистон

Skypower global рабари збекистон президентига мурожаат илди — збекистон

Skypower global ра? бари Ўзбекистон президентига мурожаат? илди — Ўзбекистон

Канаданинг SkyPower Global компанияси асосчиси ва бош ижрочи директори Керри Адлер «Америка овози»га берган интервьюсида компания Ўзбекистонда? андай? ийинчиликларга дуч келгани ва нима учун? уёш энергетикаси бўйича лойи? алар? алигача ишга туширилмаганини сўзлаб берди.
«Ўзбекэнерго» ва SkyPower Global компаниялари ўртасида электр энергиясини сотиб олиш тў? рисидаги келишувни имзолаш президентнинг 2018 йил 28 апрелдаги? арорида кўрсатиб ўтилган. Канада компанияси Ўзбекистонда умумий? уввати 1000 МВт бўлган фотоэлектр? уёш энергиясини ишлаб чи? ариш бўйича объектлар? урилишига 1,3 млрд доллар сармоя киритишни режалаштирган эди.
SkyPower Global келгусида ўзи эгалик? илиб, фойдаланувчи объектларни лойи? алаштириш ва? уриш ишларини молиялаштириши кўзда тутилган. Келишув муддатлари давомида компания ва унинг? удудлардаги шўъбаларига корхоналарига соли? ва божхона имтиёзлари та? дим этилиши лозим эди.
?арорда «Ўзбекэнерго» етказиб берилган элекр энергияси учун тўловларни амалга ошира олмаган та? дирда,?арздорлик Молия вазирлиги кафолати остида давлат бюджетидан? опланиши белгиланган.
Керри Адлер интервьюда президент Мирзиёев Молия вазирлигига 2018 йилда топшири? берганига? арамасдан, вазирлик? алигача компанияга тўлов кафолати бермаганини маълум? илди. Шартномага кўра, SkyPower Global ишлаб чи? арган токнинг киловати учун «Ўзбекэнерго» 6 цент тўлаши керак. Агар тўловни амалга оширолмаса, давлат буни? оплаши шарт. Солиштириш учун: октябрда БААнинг Masdar компанияси Навоийда фотоэлектр станцияси? урилиши учун тендерда 1 кВт? уёш энергияси учун 2,679 цент таклиф? илган? олда? олиб чи??ан (тендерда энг? иммат таклиф Total Eren томонидан илгари сурилган — 4,273 цент).
window. Ya. adfoxCode. create({
ownerId: 324267,
containerId: ‘adfox_157805472798843542’,
params: {
p1: ‘cimkr’,
p2: ‘gpbz’,
slide: true,
visibleAfterInit: false,
insertAfter: ‘undefined’,
insertPosition: ‘0’,
stick: false,
stickTo: ‘auto’,
stickyColorScheme: ‘light’
}
});
var inpageAdTime = 0;
var inpageAdPeriod = 250;
function toggleInpageAd() {
if (inpageAdTime >= 120000) {
return;
}
setTimeout(function() {
var inpageAd = document. getElementById(‘adfox_157805472798843542’);
var inpageAdContainer = document. getElementById(‘adfox_157805472798843542_container’);
if (!inpageAd ||!inpageAd. innerHTML) {
if (inpageAdContainer. classList. contains(‘active’)) {
inpageAdContainer. classList. remove(‘active’);
} else {
toggleInpageAd();
}
} else {
if (!inpageAdContainer. classList. contains(‘active’)) {
inpageAdContainer. classList. add(‘active’);
}
toggleInpageAd();
}
}, inpageAdPeriod);
inpageAdTime += inpageAdPeriod;
}
toggleInpageAd();
«Газета. uz»да реклама
У кредит рейтинги паст бўлгани боис кафолатсиз нафа? ат SkyPower Global, балки бош? а?еч ким Ўзбекистонда бизнес юрита олмаслигини таъкидлаб ўтди.
Келишув тарихи
Фото: AmerikaOvozi. com.
Керри Адлер SkyPower Global компаниясига Канадада асос солинганига? арамасдан, асосий акционерлари америкаликлар бўлгани учун Канада-Америка компанияси? исобланишини таъкидлаб ўтди.
Унинг айтишича,?аммаси 2017 йилда президент Шавкат Мирзиёевнинг А? Шга БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида иштирок этиш учун келиши билан бошланган.
Инвестор Ўзбекистон элчихонаси ва Америка-Ўзбекистон савдо палатаси томонидан ташкил этилган тантанали тушликка таклиф? илинган. Ушбу учрашувда А? Ш Тижорат вазирлиги ва хал? аро компанияларнинг ра? барлари? ам таклиф? илинган.
Президент унга мурожаат? илиб, Ўзбекистон? укумати ўз изланишларига асосланиб, дунё бўйлаб энергетика таъминотчиларини ўрганиб чи??ани ва SkyPower Global компаниясига ишонч билдирган? олда Ўзбекистонда? уёш энергияси саноатини ривожлантиришга? арор берганини маълум? илган.
«Мен зиёфатга таклиф? илинганим учунгина борган эдим.?атто [сармоя киритишга] ма? сад? ам йў? эди. Ўзбекистонни билмас эдик», — деди у.
Керри Адлернинг тасди? лашича, Шавкат Мирзиёев нафа? ат инвестиция киритишни, балки икки? афта ичида таклифлар ва шартнома билан Тошкентга боришни таклиф? илган.
SkyPower Global ра? бари тушликда 10?11 та йирик компания, жумладан General Electric, юридик фирмалар ва бош? а корхоналар? атнашганини маълум? илди.
«Президент Мирзиёев бизни мамлакатга ёрдам беришга кўндира олди, десам бўлади. Ундан эшитганларим менда кучли таассурот? олдирди. Мен БМТ доирасида дунё ра? барлари билан азалдан ишлаб келаман, айнан му? обил энергетика бобида. БМТнинг олдинги бош котиби Пан Ги Мун билан я? ин эдим ва? озирги бош котибнинг ўринбосари Амина Му? аммад билан? амкорлик кучли. Лекин Ўзбекистон ра? барига? араб лол? олдим, дангал мурожаати ё? ди», — деди у.
Фото: AmerikaOvozi. com.
Сармоядорнинг? айд этишича, у икки? афтадан кейин 15 кишилик жамоа билан Тошкентга етиб келади. Унгача Deloitte консалтинг компанияси улар учун Ўзбекистон имкониятларини ўрганиб чи? ади. Орадан икки кун ўтиб эса 1,3 млрд долларлик? ужжат имзоланади.
«Жуда катта риск эди бизга. Лекин буни бир сабаб билан? илдик. Мен шу кунгача жуда кўп давлатларнинг ра? барларини кўрдим. Анчаси билан я? инман, дўстман. Улар орасида Мирзиёев сингари ўз хо? ишини дангал ва ишонч билан тушунтира оладиганлар кам. Бу мамлакатга ёрдам керак ва буни очи? тан олиб,?амкорликка ча? ириш, таклиф? илиш. Бизнес имконият бор, исло? отларимиз ор? али шароит яратамиз, дейиш… Бизни кўндирди. 18 йилдан бери му? обил энергия со? асидаман. Лекин карьерамда? еч? ачон шундай? адам ташламаганман. Мирзиёев мени кўндирди. Олийжаноблиги ва харизмаси билан менга у Кеннедиларни эслатди. Ўзини тутиши, муомаласи. Менга жуда маъ? ул бўлди», — деди у.
«?озиргача 10 миллион доллар сарфладик. Лойи? а учун ер топдик.?урилиш бошлаш учун зарур чораларни кўрдик. Глобал ми? ёсда тендерлар ўтказдик. Нимаики? илишимиз керак бўлса, шу? улландик. Шартномани имзолашга ойлар кетди. Учрашувларга борар эдик, лекин охирги моментда уларни бекор? илишар эди, хусусан вазир ва бош вазир ўринбосарлари билан? ам. Келишиб? ўйиб, имзолаш учун узо? кутдик. Бир нарсага ур? у бериб келамиз: „СкйПовер Глобал“ ошкора ишлайди. Коррупциянинг? ар? андай кўринишига? атъий? аршимиз. Биз коррупцион ишларга асло бош су? маймиз.?еч? андай шартнома учун тўламаймиз. Сов? а-салом бермаймиз. Асоссиз ваъда? ам бермаймиз», — дея давом эттирди у.
«Ишга эскича ёндашув»
Фото: AmerikaOvozi. com.
Керри Адлер Ўзбекистонда «эскича усулларда» ишлайдиган одамлар борлигини айтиб ўтди.
«Лекин эскича усуллар билан ишлайдиганлар бор. Бизнесда? ам шундай йўл тутишади. Биз улар билан ишламаймиз ва ишлашни? ам хо? ламаймиз. Бирортаси олдимизга келгани йў?. Агар шундай бўлганида дар? ол очи? лаган бўлар эдик, Transparency International каби ташкилотларга чи? ардик. Биз бундай? олларга кўз юммаймиз, то? ат? ам? илмаймиз», — деди у.
«Мирзиёев чинакамига исло? отлар? илишга бел бо? лаган. Биро? ундан пастда ишлар чато?.?ўр? инч? укмрон. Одамлар нотў? ри? адам ташлаб? ўйишим мумкин дея? ўр? ади.?еч ким масъулиятни ўз зиммасига олишни хо? ламайди. Кичкина ишларни? ам? илишни хо? лашмайди… Бизга керак бўлган тўлов кафолатини? ам бера олишмаяпти мана», — дейди ишбилармон.
Фото: AmerikaOvozi. com.
Инвесторнинг? айд этишича, у Молия, И? тисод, Инвестициялар ва Энергетика вазирликлари билан ишлаган. Лекин президент у билан ишлашни ўша ва? тдаги бош вазир ўринбосари — молия вазири Жамшид? ўч? оровга топширган.
SkyPower Global асосчиси Ўзбекистон томони келишувни имзолашни узо? ва? т кечиктириб келгани, биро? А? Ш ва Канада? укуматлари аралашувидан сўнг? ужжат имзоланганини маълум? илди. Биро??озиргача компания кафолат ололгани йў?.
«Биз? уёшдан энергия олиш билангина чекланмаймиз. Deloitte консалтинг компанияси бизга Ўзбекистонда яшил саноат потенциалини ўрганиб чи? иб, у шаклланса, ялпи миллий даромад миллиардлаб долларга ўсиши, 30 минг одамни иш билан таъминлаши, мутахассислар етиштириши, уларни ва бош? арувчиларни Гарвард, MIT Sloan (Массачусетс технологиялар институти? узуридаги хал? аро бизнес мактаб — та? р.) сингари нуфузли дарго? ларда тайёрлаш мумкинлигини та? лил? илиб берган», — деди у.
«Ўзбекистон ўз сўзида туриши керак»
Президент? узуридаги Лойи? алар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза? илиш марказининг (марказ 2018 йил 8 январдан И? тисодиёт ва саноат вазирлиги тасарруфида) хулосаси. Хулосада нархлар дунёдаги ўртача нархларга мувофи? экани тасди? ини топган. Фото: AmerikaOvozi. com.
Керри Адлер Ўзбекистон? укуматини ўз мажбуриятларини бажаришга ва? аттоки янада жозибадор таклифлар пайдо бўлган та? дирда? ам ўз сўзида туришга ча? ирди. У А? Ш элчиси Дэниел Розенблюмнинг шартномалар дахлсизлигини таъминлаш зарурлиги? а?идаги сўзларидан и? тибос келтирди.
«Ўзбекистон ўз зиммасига олган мажбуриятларини бажариши керак. Имзолаган шартномалари амалга ошиши учун зарур шароит яратилиши керак. Биз билан келишилган нарх албатта 2018 йилдаги бозорга? араб белгиланган. Кимдир биздан арзон ма? сулот таклиф? илса, бизнинг шартномани уло? тириб бош? асига кета олмайсиз. Битим бу битим. Таш? и сармоясиз давлат ривожлана олмайди. Сўзингизда турсангиз, ишонч ортади ва катта-катта таклифлар кела бошлайди. Акс? олда ишонч сўниб, шуб? а ва гумон ортади. Президент Мирзиёев Молия вазирлиги, Инвеститсиялар ва таш? и савдо вазирлигини назорат? ила оладими? Ёки бу? аммаси хўжакўрсингами?» — деди у.
SkyPower Global ра? бари мажбуриятларни бажаришдан воз кечишнинг о? ибатлари борлигидан ого? лантирди.
«Чора кўрсак? озир шартнома 1,8 миллиард долларга тушади. Ўзбекистон Энергетик Хартияга аъзо. Гаагага бориб, судга шикоят? илишимиз мумкин. Шартнома шартларига риоя? илинмаётганини исботлаш? ийин бўлмайди. Лекин биз Ўзбекистондан? илмаган ишимиз учун? а? талаб? илмаймиз. Биз жанжаллашишни хо? ламаймиз. Президент Мирзиёевга 1200 бетлик хат йўлладим. Унда? озиргача бошдан кечирганларимизни бирма-бир баён? илганмиз. Бизни? анча овора? илишгани, сарсон? илишгани? а?ида ёздик», — деди у.
Керри Адлернинг фикрича, муаммо Шавкат Мирзиёевда эмас. «Менинг хулосам шуки, муаммо Мирзиёевда эмас. Унга? урматим баланд, ишончим сўнмаган, лекин унинг? ўли остидагилар биз сингари инвесторлар учун шароит яратмаяпти. Биз нима? илайлик??а? и?атдан? ам шартномаларга амал? илмо? чи эмасмисиз? Президент? арорининг кучи йў? ми? Ким буларга жавоб беради? Биз? атто Омбудсманга бордик», — дейди у.
SkyPower Global бир вазирлик билан иккинчиси ўртасида сарсон? илинганини таъкидлаган компания ра? бари кафолатсиз унинг? ўллари бо? ли? эканини? айд этди.
«Еримиз бор. Тендер ани?. Лекин кафолатсиз? ўлларимиз бо? ланган. Кафолатсиз? еч ким биз билан ишламайди. Аксионерларимиз? ам уни талаб? илади, банклар? ам.?аммага шу? ужжат керак. Чунки бизнеснинг асосий шарти шу. Бу? о?оз бизнес учун су? урта.?укуматлар ўзгарса, сиз билан савдо? иладиган томон ма? сулот учун тўлай олмай? олса, пул давлат? исобидан олинади. Ўзбекистондек бу борада янги бир система билан ишлаш нозик? аракат», — деди инвестор.
Керри Адлер бош вазирнинг инвестициялар ва таш? и и? тисодий ало? алар бўйича соби? ўринбосари Сухроб Холмуродов SkyPower Global фаолиятига тўс? инликлар? илишга уринганини маълум? илди. Бунда унинг нима сабабдан ишдан бўшатилганини билмайди, биро? муаммо? алигача? ал этилгани йў?.
«Икки йўл бор. Бири судлашиш, лекин биз бу йўлдан боришни асло хо? ламаймиз. Яхшиям, менинг бош? арув кенгашим бу борада мени тергамаяпти, аксинча, сабр? илаяпмиз. Ўзбекистонга ме? рим баланд. Биз Ўзбекистон билан ишлашни истаймиз ва лойи? амизни амалга оширишга бел бо? лаганмиз. Шартномалар бузилмаса, уларга бош эгсак, мамлакат учун ажойиб натижалар бўлишини исботлашни хо? лаймиз. Биз биринчимиз ва муваффа? ият? озонишни истаймиз. Бизга? араб, бош? алар келади. Я? инда тендерда 23 компания? атнашибди. Демак, умид сўнмаган. Лекин ишончни о? лаш керак», — деди у.
«Ишончни сотиб ололмайсиз. Тепадаги одам менга ишон деса-ю, пастдагилар унинг айтганига? арши иш тутса,?еч ким келмайди. Президент Мирзиёев, назаримда, буни билади. Мен унга ишонганман», — дея давом эттирди ишбилармон.
Компания? алигача расмий изо? олгани йў?. «Америка овози» манбалари маълумотларига кўра, бунинг икки сабаби бўлиши мумкин:
бош? а арзонро? му? обиллар мавжуд бўлган шароитда SkyPower Global 6 центтдан етказиб берадиган? уёш энергияси? имматлик? илади;инвесторнинг кафолат тў? рисидаги талаби Ўзбекистон? онунчилигига зид.
«Газета. uz» 29 февраль куни Энергетика вазирлиги, Инвестициялар ва таш? и савдо вазирлиги? амда Молия вазирлигига сўров юборди, биро??озирча изо? олгани йў?.
Интервью видеоёзуви

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.