Стартап-афталиклар коллеж ва отмлар битирувчиларининг энг яхши лойиаларини анилайди — збекистон

Стартап-афталиклар коллеж ва отмлар битирувчиларининг энг яхши лойиаларини анилайди — збекистон

Стартап-?афталиклар коллеж ва отмлар битирувчиларининг энг яхши лойи? аларини ани? лайди — Ўзбекистон

5?16 июн кунлари Ўзбекистоннинг барча? удудларида касб-?унар коллежлари ва олий таълим муассасалари битирувчиларининг бизнес? ояларини саралаш «Стартап-?афталиклар» — инновацион? оялар танлови ўтказилади. Лойи? а Ме? нат вазирлиги? амда Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги томонидан мамлакат банклари кўмагида амалга оширилади.
Битирувчилар тижорат банклари ва сало? иятли инвесторлар, давлат? окимияти органлари вакилларига ўз лойи? аларини намойиш этиш? амда ўз бизнесини бошлаш учун барча ёрдамни олиш имкониятига эга бўлади.
«Стартап-?афталиклар»да? атнашиш учун битирувчилар аризатопшириши, унда лойи? анинг? ис? ача таърифи ва? ал этиладиган ижтимоий-и? тисодий муаммолар (вазифалар), ма? сади, фойдаланувчилар аудиторияси (мижозлар), унинг? иймати (ўз мабла? лари, тижорат банклари кредитлари, инвесторлар мабла? лари), амалга ошириш муддатлари, лойи? ани амалга ошириш натижасида яратиладиган иш ўринлари ва бош? а маълумотлар асосида лойи? а паспортини та? дим этишлари зарур.
Тадбир якунига кўра битирувчиларнинг стартап лойи? аларини амалга оширилиши ва молиялаштирилиши мониторинги бўйича ма? садли дастур ишлаб чи? илади, дея хабар? илди Ме? нат вазирлиги матбуот хизмати «Газета. uz»га.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.