Стартап-хафталиклар коллеж ва отмлар битирувчиларининг энг яхши лойихаларини аниклайди — узбекистон

Стартап-хафталиклар коллеж ва отмлар битирувчиларининг энг яхши лойихаларини аниклайди — узбекистон

Стартап-хафталиклар коллеж ва отмлар битирувчиларининг энг яхши лойихаларини аниклайди — узбекистон

5?16 июн кунлари Узбекистоннинг барча худудларида касб-хунар коллежлари ва олий таълим муассасалари битирувчиларининг бизнес гояларини саралаш «Стартап-хафталиклар» — инновацион гоялар танлови утказилади. Лойиха Мехнат вазирлиги хамда Олий ва урта махсус таълим вазирлиги томонидан мамлакат банклари кумагида амалга оширилади.
Битирувчилар тижорат банклари ва салохиятли инвесторлар, давлат хокимияти органлари вакилларига уз лойихаларини намойиш этиш хамда уз бизнесини бошлаш учун барча ёрдамни олиш имкониятига эга булади.
«Стартап-хафталиклар»да катнашиш учун битирувчилар аризатопшириши, унда лойиханинг кискача таърифи ва хал этиладиган ижтимоий-иктисодий муаммолар (вазифалар), максади, фойдаланувчилар аудиторияси (мижозлар), унинг киймати (уз маблаглари, тижорат банклари кредитлари, инвесторлар маблаглари), амалга ошириш муддатлари, лойихани амалга ошириш натижасида яратиладиган иш уринлари ва бошка маълумотлар асосида лойиха паспортини такдим этишлари зарур.
Тадбир якунига кура битирувчиларнинг стартап лойихаларини амалга оширилиши ва молиялаштирилиши мониторинги буйича максадли дастур ишлаб чикилади, дея хабар килди Мехнат вазирлиги матбуот хизмати «Газета. uz»га.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.