Суд ходимларининг мансаб даражалари тугрисидаги низомга узгартишлар киритиш хакида — узбекистон

Суд ходимларининг мансаб даражалари тугрисидаги низомга узгартишлар киритиш хакида — узбекистон

Суд ходимларининг мансаб даражалари тугрисидаги низомга узгартишлар киритиш хакида — узбекистон

Конунчилик палатаси томонидан 2008 йил 11 ноябрда кабул килинган
Сенат томонидан 2009 йил 27 мартда маъкулланган
1-модда. Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 1993 йил 2 сентябрда кабул килинган 927-ХII-сонли Карори билан тасдикланган Суд ходимларининг мансаб даражалари тугрисидаги низомга (Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 2000 йил 14 декабрда кабул килинган 164-II-сонли Карори тахририда) (Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2001 йил, № 1-2, 12-модда; 2004 йил, № 1-2, 18-модда; 2005 йил, № 1, 18-модда) куйидаги узгартишлар киритилсин:
1) номи куйидаги тахрирда баён этилсин:
«Суд ва Узбекистон Республикаси Олий суди хузуридаги Суд конунчилигини демократлаштириш ва либераллаштириш хамда суд тизими мустакиллигини таъминлаш буйича тадкикот маркази ходимларининг мансаб даражалари тугрисида низом»;
2) 1-модда куйидаги тахрирда баён этилсин:
«1. Ушбу Низом суд ва Узбекистон Республикаси Олий суди хузуридаги Суд конунчилигини демократлаштириш ва либераллаштириш хамда суд тизими мустакиллигини таъминлаш буйича тадкикот маркази (бундан буён матнда Марказ деб юритилади) ходимларига махсус унвонлар — мансаб даражалари бериш тартибини белгилайди»;
3) 2-модданинг биринчи хатбошисидаги «Суд» деган суз «Суд ва Марказ» деган сузлар билан алмаштирилсин;
4) 3-моддадаги «Суд ходимларига» деган сузлар чикариб ташлансин;
5) 4-модданинг:
иккинчи хатбошисидаги «Олий хужалик суди бошкармалари бошликларига» деган сузлар «Олий хужалик суди бошкармалари бошликларига, Марказ директорига» деган сузлар билан алмаштирилсин;
учинчи хатбошисидаги «Олий хужалик суди раисининг ёрдамчиларига» деган сузлар «Олий хужалик суди раисининг ёрдамчиларига, Марказ директорининг уринбосарига, Марказнинг булим бошликларига» деган сузлар билан алмаштирилсин;
туртинчи хатбошисидаги «Узбекистон Республикаси Олий судининг, Олий хужалик судининг бош (катта) консультантларига» деган сузлар «Узбекистон Республикаси Олий судининг, Олий хужалик судининг бош (катта) консультантларига, Марказнинг бош ва етакчи консультантларига» деган сузлар билан алмаштирилсин;
бешинчи хатбошисидаги «Узбекистон Республикаси Харбий судининг катта консультантларига, кабулхона бошликларига, бош мутахассисларига» деган сузлар «Узбекистон Республикаси Харбий судининг катта консультантларига, кабулхона бошликларига, бош мутахассисларига, Марказнинг катта консультантларига, кадрлар буйича катта инспекторига ва девонхона мудирига» деган сузлар билан алмаштирилсин;
6) 5-модданинг иккинчи хатбошисидаги «умумий юрисдикция судлари аппарати» деган сузлар «умумий юрисдикция судлари аппарати ва Марказ» деган сузлар билан алмаштирилсин;
7) 7-моддадаги «Судларга» деган суз «Судларга ва Марказга» деган сузлар билан алмаштирилсин;
8) 10-моддадаги «суд» деган суз «суд ва Марказ» деган сузлар билан алмаштирилсин;
9) 11-моддадаги «судларда» деган суз «судларда хамда Марказда» деган сузлар билан алмаштирилсин;
10) 13-моддадаги «Суд» деган суз «Суд ва Марказ» деган сузлар билан алмаштирилсин;
11) 14-моддадаги «суд» деган суз «суд ва Марказ» деган сузлар билан алмаштирил син.
2-модда. Ушбу Конун расмий эълон килинган кундан эътиборан кучга киради.
Ушбу Конун «Халк сузи» газетасининг 2009 йил 8 апрелдаги 71 (4734)-сонида эълон килинган.
Узбекистон Республикасининг Президенти И. КАРИМОВ
Тошкент ш.,
2009 йил 7 апрель,
УРК-207-сон
(Узбекистон Республикаси конун хужжатлари туплами, 2009 й., 15-сон, 177-модда)

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.