Таклифлар муаммоларини ал илиш учун — збекистон

d182d0b0d0bad0bbd0b8d184d0bbd0b0d180-d0bcd183d0b0d0bcd0bcd0bed0bbd0b0d180d0b8d0bdd0b8-d0b0d0bb-d0b8d0bbd0b8d188-d183d187d183d0bd-d0b7 Все новости

Таклифлар муаммоларини? ал? илиш учун — Ўзбекистон

И? тисодиёт вазирлиги? атор вазифаларни рўёбга чи? ариш, шунингдек мавжуд муаммоларни чу? ур та? лил? илиш ма? садида тадбиркорларни ўз таклифларини махсус шакл бўйича юборишга ча? ирмо? да, деб ёзади Norma. uz.
Хабар берилишича,?озирги ва? тда мамлакат ра? бариятининг топшири? ига биноан тадбиркорлик субъектлари фаолиятидаги муаммоли масалаларни? ал? илиш ва кичик бизнес, хусусий мулк ва тадбиркорликни жадал ривожлантиришга? аратилган таклифлар ишлаб чи? илмо? да.
Хусусан,?уйидаги масалалар бўйича таклифлар тўпланмо? да:
• соли? солиш ва соли? маъмурчилиги;
• кредитлаш ва банк хизматлари кўрсатиш;
• “ягона дарча” марказлари ор? али давлат хизматлари кўрсатиш;
• тадбиркорлик фаолияти учун ер участкалари ажратиш ва? урилишга рухсатнома бериш;
• му? андислик-коммуникация тармо? ларига уланиш (электр, сув ва газ таъминоти);
• корхонани ташкил этиш ва тугатиш (банкротлик) бўйича;
• лицензия ва рухсат берувчи? ужжатларни расмийлаштириш;
• ма? сулотлар ва хизматларни сертификатлаштириш;
• экспорт-импорт операцияларини амалга ошириш;
• савдо со? асини такомиллаштириш;
• товарлар ва хизматларни электрон тижорат ор? али сотиш;
• назорат органлари томонидан текширишлар ўтказиш;
• хомашё, материаллар ва бутловчи? исмларни сотиб олиш имконияти;
• транспорт-логистика хизматларидан фойдаланиш имконияти;
• бозор инфратузилмасини (су? урта, лизинг, аудит ва б.) ривожлантириш;
• бизнесни йўлга? ўйиш даврида? ўллаб-?увватлаш;
• ходимларни ёллаш ва бош? алар.
Тадбиркорлик секторини сўровдан ўтказиш мавжуд муаммоларни? ал? илиш юзасидан таклифлар тўплаш ма? садида ташкил этилди.

Оцените статью
Добавить комментарий