Тив иив ва солини салаш вазирлиги йилига икки марта парламентда ахборот беради — збекистон

Тив, иив ва со? ли? ни са? лаш вазирлиги йилига икки марта парламентда ахборот беради — Ўзбекистон

Олий Мажлис Сенати шанба куни бўлиб ўтган ялпи йи? илишда «Ўзбекистон Республикасининг айрим? онун? ужжатларига ўзгартиш ва? ўшимчалар киритиш, шунингдек айрим? онун? ужжатларини ўз кучини йў? отган деб топиш тў? рисида»ги? онунни тасди? лади.
?онунда ўрнатилган тартибга кўра Олий Мажлис Сенати ички ишлар вазирининг? у?у? бузарликларнинг олдини олиш ва уларнинг профилактикаси? олати тў? рисидаги ахборотини, таш? и ишлар вазирининг ўз фаолияти? а?идаги ахборотини йилига икки марта эшитади, Олий Мажлис? онунчилик палатаси со? ли? ни са? лаш вазирининг ўз фаолияти тў? рисидаги ахборотини Олий Мажлис палаталарининг тегишли? ўмиталарида дастлабки тарзда кўриб чи??ан? олда йилига икки марта эшитади.
?онунда Табиатни му? офаза? илиш давлат? ўмитаси бундан буён Ўзбекистон Вазирлар Ма? камасига? исобот бериши муносабати билан Ўзбекистон Президентининг та? димига биноан Табиатни му? офаза? илиш давлат? ўмитасининг раисини тайинлаш? амда уни лавозимидан озод этишни, шунингдек Табиатни му? офаза? илиш давлат? ўмитаси раисининг? исоботини эшитишни Олий Мажлис Сенатининг ваколатларидан чи? ариш назарда тутилмо? да.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.