Тошкентда ислом цивилизацияси маркази ташкил этилади — збекистон

Тошкентда ислом цивилизацияси маркази ташкил этилади — Ўзбекистон

Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев 1 сентябрь куни Тошкентдаги? азрати Имом (Хастимом) мажмуасида бўлиб, Ислом цивилизацияси маркази лойи? аси билан танишди, хабар берди ЎзА.
Ушбу марказ давлат ра? барининг 23 июндаги Вазирлар Ма? камаси? узурида Ислом маданияти марказини ташкил этиш чора-тадбирлари тў? рисидаги? арори асосида ташкил этилмо? да. Президент марказ номини Ислом цивилизацияси маркази, деб ўзгартириш таклифини билдирди.
Лойи? ага кўра, марказда академия, кутубхона, архив ва? ўлёзмалар фонди ташкил этилиб, уларни бугунги Ўзбекистон заминидан етишиб чи??ан буюк мутафаккирлар ва уламолар томонидан асос солинган илмий ва диний мактабларга доир мамлакатда ва чет элларда са? ланаётган? адимий? ўлёзма ва тошбосма китоблар, тарихий далил ва? ужжатлар, археологик топилмалар, осори-ати? алар, шу йўналишдаги замонавий илмий-тад? и?от ишлари, видео ва фото? ужжатлар билан бойитиш, 300 ўринли конференция зали барпо этиш кўзда тутилган.
«Биз аждодларимиз билан доимо фахрланиб келганмиз, — деди давлат ра? бари. — Шундай экан, ўзимиз? ам уларга муносиб бўлишимиз керак. Ташкил этилаётган марказда? ам бунинг учун барча шароитларни яратиш, етук олимларни жалб? илиш лозим. Мазкур со? ага оид адабиётларни жамлаш, чет элларда бўлса, юртимизга олиб келиш чораларини кўриш зарур. Бундан таш? ари, мамлакатимиздаги диний йўналишдаги тў??изта ўрта махсус ва иккита олий таълим муассасаси? ам марказ ихтиёрига ўтказилади. Бу ерда сабо? берадиган ў? итувчилар билими ва савиясига ало? ида эътибор? аратиш даркор».
«Бу марказ бизнинг ислом дини тар? иботидаги юзимиз бўлади. Шундай экан, унинг таш? и кўриниши, бу ерда ишлатиладиган? урилиш материалларига? ам эътибор? аратиш лозим. Одатдаги, кўзимиз ўрганиб? олган лойи? алардан воз кечиб, янги шакл ва дизайн топишимиз керак», — деди Президент.
Марказ? урилиши муносабати билан бош? а жойга кўчириладиган а? оли учун янги замонавий уй-жойлар барпо этиляпти.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.