Тошкентдаги гаражлар рнида кп аватли автотурарголар урилади — збекистон

Тошкентдаги гаражлар ўрнида кўп? аватли автотурарго? лар? урилади — Ўзбекистон

Тошкентдаги автомобиль гаражлари ўрнида икки, уч ва олти? аватли автотурарго? лар? уриш режалаштирилмо? да, деб хабар? илди пойтахт архитектори Саъдулла Мухторхўжаев шанба куни бўлиб ўтган брифингда. Ша? ар? окимининг бу? а?даги? арори лойи? аси му? окама учун интернетга жойлаштирилди .
Тошкент архитектори Саъдулла Мухторхўжаев.
Кенг кўламли «Замонавий ма? алла» дастурининг бир? исми? исобланган лойи? а 2020 йил сўнгига? адар бос? ичма-бос? ич амалга оширилади. Автотурарго? лар тадбиркорларнинг шахсий мабла? лари ва банк кредитлари? исобидан бунёд этилади.
Кўп? аватли автотурарго? лар? уришга имкон бўлмаган жойларда очи? автотурарго? лар? урилади. Кўп? аватлилардан фар? ли равишда, уларнинг бепул бўлиши таклиф этилмо? да.
Архитекторнинг таъкидлашича, бугунги кунда ша? ардаги барча металл гаражлар майдони 25,63 га бўлиб, 8470 машина си? имига тенг. 27,4 минг автомобилни си? дирувчи яна 69,16 га майдон гараж хўжаликларига тегишли. Аксарият? олларда гаражлар жойлашган? удудлар ташланди? кўринишга эга бўлиб, ён? ин ва жамоатчилик хавфсизлиги талабларига жавоб бермади, улар атрофида мунтазам равишда чи? индилар тўпланади. Жуда кўп? олларда гаражлар тартибсиз ўрнатилган, кўпчилиги эса ма? садли фойдаланилмайди, айримларида эса одамлар исти? омат? илади.
80 автомобилга мўлжалланган икки? аватли автотурарго?.
Тошкент ша? ар ИИБ маълумотларига кўра, жорий йил 1 март? олатига кўра пойтахтда 420,1 минг автомототранспорт воситаси? исобга олинган (2015 йил бошида 353,9 минг ёки? арийб 20 фоиз кам). Шахсий автомобиллар турар жо мавзеларининг катта? исмини эгаллаб, болалар ўйинго? лари ва а? оли дам олиши учун жой тобора? ис? ариб бормо? да.
144 автомобилга мўлжалланган уч? аватли автотурарго?.
Олти? аватли автотурарго? 480 автомобилга мўлжалланган.
Тошкент архитектура ва? урилиш бош бош? армаси турар жой мавзелари учун бир? анча автотурарго? лойи? аларини тайёрлаган. Уларга кўра икки? аватлиларида 80, уч? аватлиларида 144?амда олти? аватлиларида 480 ва 532 автомобиль жойлашади. Мавжуд очи? автотурарго? лар ўрнида? ам кўп? аватлилари бунёд этилади. Уларнинг биринчи? аватида савдо ва сервис объектлари пайдо бўлиши мумкин.
Саъдулла Мухторхўжаевнинг? ўшимча? илишича, замонавий турар жой ва нотурар бинолар лойи? аларида автомобиллар са? лаш учун улар? удудида ер ости турарго? лар? уриш кўзда тутилган.
532 автомобилга мўлжалланган олти? аватли турарго?.
Ша? ар? укумати тўй маросимлари ўтказиладиган жойлар ва йирик савдо марказлари (Тошкентда 142 та тўйхона ва 57 та супер ва гипермаркет мавжуд), бозорлар я? инида? ам автотурарго? лар? уриш масаласини кўриб чи? мо? да.

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.